Hlavní informace

Chceš se stát expertem v jaderném oboru se specializací na vyřazování jaderných zařízení z provozu? Stejně jako jiná zařízení mají i jaderná zařízení omezenou životnost, jejich vyřazování z provozu a likvidace ovšem vyžadují mnohem odbornější a specializované znalosti než v případě běžných zařízení. Začni si plnit svůj sen již v tomto akademickém roce! Přihlášku můžeš podat až do 7. září 2020...a bez přijímaček!

Vyrazovani nove Ing 04 Vyřazování jaderných zařízení z provozu je proces vyžadující komplexní znalosti z několika oborů. Naše fakulta vychovává vysoce kvalifikované experty se znalostmi jaderných zařízení, jejich konstrukcí a funkcí, znalostmi v oblastech radioaktivních odpadů, chemie, legislativy, ekonomie, plánování, analýz a bezpečnosti. Studenti mají znalosti radiační ochrany a nové atomové legislativy.

Vyřazování je procesem týkajícím se nejen jaderných elektráren, ale i dalších pracovišť, jako jsou nemocnice a další závody využívající zdroje ionizujícího záření. Odborníků v této oblasti se dlouhodobě nedostává a zájem o ně je velký, a to jak v rámci Česka, tak ze zahraničí. Absolventům rozhodně nehrozí, že by nenašli uplatnění.

Výuka nového programu Vyřazování jaderných zařízení z provozu zahrnuje atomovou a kvantovou fyziku, fyziku ionizujícího záření, jadernou chemii, problematiku detekce a dozimetrie ionizujícího záření, principy radiační ochrany a provoz a bezpečnost jaderných zařízení. Součástí je praktická výuka v laboratořích a odborné exkurze a stáže na pracovištích, jejichž zaměření souvisí s problematikou vyřazování jaderných zařízení z provozu. Po absolvování studia budeš také připraven ke zkouškám k získání zvláštní odborné způsobilosti udělované SÚJB, a to bez nutnosti absolvovat kurz odborné přípravy.

Velmi dobře shrnuli obsah tohoto studijního programu naši kolegové v krátkém videu natočeném ve spolupráci se SÚRAO.

Veškeré informace o přijímacím řízení najdeš zde.

Zajímají tě podrobnější informace o tomto atraktivním studijním programu?

 

Vyrazovani jadernych zarizeni z provozu Bc 02 vetsi

 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.