Hlavní informace

Koordinovat výuku jaderné chemie, sdílet související odborné kurzy, soustředit dostupné materiály a nabídnout je zájemcům z celého světa je hlavním cílem celoevropských projektů ze série CINCH (Cooperation and education In Nuclear CHemistry). Celá série je zaměřena na spolupráci ve vzdělávání v oblasti jaderné chemie a je financována z evropských programů FP7 a Horizont 2020.

Chemie ilfotNovinkou projektu MEET-CINCH (A Modular European Education and Training Concept In Nuclear and Radio Chemistry, 2017-2020), již třetího projektu v sérii, je kromě mnoha výstupů v oblasti elektronické výuky také portál s vlastnostmi e-shopu s nabídkou různých typů vzdělávacích kurzů vytvořených v rámci CINCH nebo nabízených partnery projektů. CINCH VET e-shop (VET = Vocational Education and Training), spustila a vytvořila Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI) ve spolupráci s technologickou společností Bootiq. Studenti z celého světa si tak mohou vybírat ze seznamu kurzů a případně se na ně rovnou přihlásit.

„Projekty CINCH vyvíjejí výukové materiály pro jadernou chemii a radiochemii již od roku 2010. Celou sérii těchto evropských projektů jsme zahájili na katedře jaderné chemie FJFI, v třetím projektu převzala jeho vedení Leibnizova Univerzita v Hannoveru a od října 2020 budeme navazující, čtvrtý projekt série CINCH koordinovat opět my,“ říká Mojmír Němec z Katedry jaderné chemie ČVUT v Praze (KJCH), zodpovědný řešitel české části projektu.

Konsorcium právě dokončeného projektu MEET-CINCH tvoří 12 partnerů z 9 zemí EU, a to jak univerzit, tak výzkumných zařízení a průmyslových firem. V rámci Nuclear and Radiochemistry Network (https://nrc-network.org/) propojuje poskytovatele výuky, akademické pracovníky a ostatní experty v oboru jaderné chemie v Evropě, aby jim umožnila zkvalitňovat výuku a celoživotní vzdělávání odborníků pro oblast jaderné energetiky, nukleární medicíny, radioterapii, jadernou bezpečnost a řadu dalších oblastí, včetně základního výzkumu.

Podrobnější informace o CINCH VET e-shopu najdete v tiskové zprávě společnosti Bootiq, která jej ve spolupráci s FJFI připravila.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.