Hlavní informace

Romana Kvasnickova-Cena Stanislava HanzlaRomana Kvasničková, doktorandka na Katedře matematiky naší fakulty, získala Cenu Stanislava Hanzla. Ocenění si laureátky a laureáti z rukou rektora ČVUT v Praze doc. Vojtěcha Petráčka a doc. Antonína Pokorného, předsedy správní rady Nadačního fondu ČVUT Stanislava Hanzla, převzali 23. listopadu 2021 v Betlémské kapli, Romana se bohužel nemohla osobně dostavit.

Univerzita takto u příležitosti Mezinárodního dne studentstva 17. listopadu oceňuje své nejlepší studenty. Letos si ocenění převzalo devět studentek a studentů, a to za vynikající výsledky ve studiu a za vědeckou, odbornou a další významnou činnost. Spolu s oceněním získají studenti také jednorázové stipendium 20 tisíc korun.

Ing. Romana Kvasničková absolvovala magisterské studium na FJFI v období 2019-21 s vynikajícími výsledky. Diplomovou práci Efektivní kvantový hamiltonián v tenkých oblastech s nehomogenitou úspěšně obhájila 22. června 2021 a její výsledky momentálně připravuje k publikování v mezinárodním vědeckém časopise. „K řešení matematických problémů přistupuje s velkou pílí a přichází s nekonvenčními nápady. Pro zvládnutí náročného tématu diplomové práce musela nad rámec studijního programu nastudovat a využít pokročilé metody funkcionální analýzy a diferenciální geometrie,“ uvádí doc. David Krejčiřík, který její diplomovou práci vedl.

Studentka na tématu diplomové práce pracovala v rámci vědecko-výzkumných GAČR a SGS projektů na FJFI a během řešení prokázala nadstandardní samostatnost. Její interakce s domácími i zahraničními odborníky účastnících se těchto projektů byla na zcela profesionální úrovni.

Romana Kvasničková je členkou řešitelského týmu EXPRO projektu GAČR Nové výzvy pro spektrální teorii: geometrie, umělé materiály a komplexní pole číslo 20-17749X, standardního GAČR projektu Kvantová mechanika s nesamosdruženými operátory: přechod od spekter k pseudospektrům číslo18-08835S a SGS projektu Aplikace rigorózních matematických metod při studiu fyzikálních modelů.

Aktivně se účastnila studentských konferencí Kombinatorika na slovech a matematická fyzika (Děčín 2019 a Herbertov 2021) a rovněž se chystala na mezinárodní konferenci Mathematical aspects of the physics with non-self-adjoint operators ve francouzské Marseille, jež však byla zrušena z důvodu pandemie COVID-19.

Romana Kvasničková získala 2. místo (1. místo nebylo obsazeno) na SVOČ 2021 a čestné uznání na matematické olympiádě v Uzbekistánu v roce 2018.

 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.