Hlavní informace

03DSCF5107 Tim Douet xlargeEvropská komise uděluje uznání vynikajícím výzkumným pracovníkům nebo inženýrům, kteří přišli s inovativními nápady nebo navrhli nová řešení v oblasti využívaní jaderné energie, pomocí takzvané Nuclear Innovation Prize. V kategorii bezpečnosti reaktorových systémů získal letos první místo a prémii 50 tisíc eur projekt MultiProtectFuel Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, který vede Martin Ševeček z Katedry jaderných reaktorů (KJR).

Ceny byly předány na konferenci FISA 2022 a EURADWASTE '22. Vyhlašují se dvě kategorie: Cena za inovace v oblasti bezpečnosti reaktorových systémů a Cena za inovace v oblasti nakládání s radioaktivními odpady. Porota hodnotila návrhy na základě jejich originality a reálné využitelnosti, kvality technického řešení, ekonomičnosti jejich využití a celkové inovativnosti řešení.

Projekt MultiProtectFuel z FJFI se zaměřuje na inovace jaderného paliva pro v současnosti provozované reaktory. Palivový systém pro jaderné reaktory se průběžně vyvíjí již několik desetiletí, stále je však založen na kombinaci keramického oxidu uraničitého uzavřeného v kovovém pokrytí ze zirkoniové slitiny. Po událostech v elektrárně Fukušima-Daiči byl vývoj nových materiálů silně akcelerován s cílem dalšího zvýšení bezpečnosti jaderných reaktorů. Tato paliva nazývaná často jako Accident Tolerant nebo Advanced Technology Fuels se již testují v komerčních reaktorech a jejich zavedení bylo nově zařazeno Evropskou komisí jako podmínka udržitelnosti jaderné energetiky v rámci taxonomie. Jedním z nejpokročilejších řešení jsou tradiční Zr slitiny povlakované tenkou vrstvou chromu, které však mají několik nevýhod. Některé z nich řeší vyvinutá inovace využívající komplexního systému povlaků, které přináší benefity nejen v oblasti havárií, ale také v oblasti nominálního provozu reaktorů, což je zásadní pro zvýšení motivace provozovatelů k jejich zavedení.

54 IM 3742 Tim Douet xlarge„Udělená cena za inovaci není spojená s jedním konkrétním řešením, ale spektrem technologických postupů, které lze naladit dle priorit uživatele, tedy provozovatele jaderných reaktorů. Na projektech spojených s tímto řešením pracujeme společně s partnery již od roku 2015 a nejen na FJFI vzniklo v této oblasti mimo jiné několik studentských prací, které postupně doplňují dílky do celkové mozaiky,“ vysvětluje Martin Ševeček, který si cenu osobně přebíral na veletrhu FISA 2022 a EURADWASTE '22 ve francouzském Lyonu. „Zavedení inovací ve velmi konzervativním odvětí, jakým je jaderná energetika, je dlouhodobý proces vyžadující multioborovou mezinárodní spolupráci. Bez zapojení partnerů, kde mezi nejvýznamnější patří UJP Praha, Massachusetts Institute of Technology, Westinghouse Electric Company nebo Mezinárodní agentura pro atomovou energii, bychom podobného úspěchu nikdy nedosáhli,“ upřesňuje cestu k dosažení ceny Martin Ševeček (na druhé fotografii zcela v pravo).

Informace o všech oceněných najdete na stránkách Evropské komise.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.