Hlavní informace

Speakerem prvního kolokvia je Mgr. Jan Volec, Ph.D. z Katedry matematiky. Promluví o použití grafových limit v extremální kombinatorice.

V posledních 15 letech si značnou pozornost získaly limitní teorie pro kombinatorické objekty. V této přednášce vysvětlí hlavní myšlenky limitní teorie pro tzv. husté grafy, a dále si ukáže použití limit na otázky z extremální kombinatoriky.

Přijďte si přednášku poslechnout 22. března v 16.15 hodin do budovy fakulty v Břehové, místnost B-103. Půl hodiny před zahájením se bude před posluchárnou podávat občerstvení (káva, čaj, sušenky).


Fakultní kolokvium FJFI ČVUT je pravidelný cyklus přednášek, kde naši i zahraniční odborníci referují přístupnou formou o aktuálních výsledcích výzkumu. Je určeno pro široké publikum, zahrnující celou fakultní akademickou obec včetně studentů všech zaměření.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.