Hlavní informace

Při prvním letošním jednání Akademického senátu ČVUT v Praze (AS ČVUT) byla hned druhým bodem volba nového vedení. V čele senátu stane studentka Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT Kateřina Pilná.

20230330 001 CVUT VIC Ryszawy

Pilnou do čela senátu navrhla dosavadní místopředsedkyně AS ČVUT Dana Matějovská, která uvedla: „Kateřina Pilná se již v AS ČVUT osvědčila jako předsedkyně hlavní volební komise i předsedkyně komise pro Správu účelových zařízení. Svá jednání vede velmi rychle, věcně a je komunikativní.“ 

Pilná nominaci přijala, uvedla, že jedním z jejích témat je například udržitelnost. Následně získala potřebný počet hlasů hned v prvním kole volby. Bezprostředně po volbě řekla, že děkuje za důvěru, kterou v ni AS ČVUT vkládá, a doufá v dobrou spolupráci i do budoucna.

Zvolení studentky do čela tohoto orgánu je označováno za důkaz progresivního přístupu akademiků a také za úspěch studentské samosprávy.

Jan Janoušek, který AS ČVUT předsedal uplynulých sedm let, byl posléze zvolen zaměstnaneckým místopředsedou AS ČVUT.  Místopředsedou za studenty se opět stal Jakub Sláma. Oba místopředsedové byli také zvoleni v prvním kole volby.

Akademický senát ČVUT je samosprávným zastupitelským orgánem ČVUT. Členy AS ČVUT volí akademická obec ČVUT. Každá z osmi fakult ČVUT volí tři akademické pracovníky a dva studenty a dále akademická obec ČVUT příslušná nefakultním součástem ČVUT volí celkem tři akademické pracovníky a dva studenty.

AS ČVUT mj. schvaluje Strategii ČVUT a vnitřní předpisy ČVUT a jeho součástí. Také schvaluje rozpočet ČVUT předložený rektorem, kontroluje využívání finančních prostředků a schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření ČVUT předloženou rektorem.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.