Hlavní informace

Zveme všechny na další kolokvium na FJFI ve středu 17. dubna od 16 hodin. Tentokrát budeme řešit dvě témata – za prvé budoucnost malých modulárních reaktorů v ČR i ve světě; za druhé budeme zkoumat z pohledu mezinárodního práva, jak se postavit k malým modulárním reaktorů a k plovoucím reaktorům, např. v neutrálních vodách. Přednášet budou dva řečníci – zkušený odborník doc. Ing. Ľubomír Sklenka, PhD. z katedry jaderných reaktorů a špičkový právník prof. JUDr. Jakub Handrlica , LL.M., Ph.D., DSc z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Půl hodiny před začátkem přednášky bude připravené občerstvení (káva, čaj, sušenky).

dod fb udalost duben 2024
 
Pan docent Sklenka bude přednášet na téma „Malé modulární reaktory v kontextu světové a české jaderné energetiky
 
Abstrakt první přednášky: Malé a modulární jaderné reaktory, o kterých se v posledních letech hodně mluví, mohou významně zasáhnout do budoucího rozvoje jaderné energetiky. Čím se malé modulární reaktory liší od velkých jaderných reaktorů? Mají malé jaderné bloky naději na to prosadit se v konkurenci stávajících reaktorů druhé generace nebo reaktorů třetí, III+ a čtvrté generace? A jak je na tom Česká republika s potenciálním začleněním malých modulárních reaktorů do svého energetického mixu?
 
Pan profesor Handrlica bude mluvit na téma „Malé modulární reaktory, výzvy pro mezinárodní jaderné právo.
 
Abstrakt druhé přednášky: V listopadu 2023 se na půdě MAAE ve Vídni konalo mezinárodní sympózium, věnované perspektivám plovoucích jaderných zařízení. V celé řadě států je v současnosti s nasazením těchto zařízení uvažováno jako o jednom ze scénářů jejich energetické strategie. Plovoucí jaderná zařízení mohou přitom sloužit nejenom pro účely zásobování těžebních komplexů elektrickou energií, ale také pro účely desalinizace mořské vody, výroby vodíku atd. Diskuse o nasazení těchto technologií jsou v současnosti s různou mírou intenzity vedeny v Číně, Indonézii a v Singapuru. Inovace v této oblasti vyvíjejí i firmy v USA, v Kanadě a v Dánsku. Je mezinárodní právo, upravující mírové využívání jaderné energie připraveno na budoucí nasazení těchto technologií? Přednáška se bude - i s ohledem na závěry výše uvedeného mezinárodního sympózia - věnovat hledání odpovědi na tuto otázku.
 
Tak přijďte 17. dubna na Břehovku od 16 hodin – místnost B-103 v prvním patře. Těšíme se na vás!

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.