Hlavní informace

Studujete jaderné inženýrství, materiálové vědy, aplikace ionizujícího záření nebo třeba matematické modelování a chcete prezentovat svoji práci? Do 31. května máte možnost přihlásit se na konferenci pojmenovanou podle nestora české jaderné energetiky Čestmíra Šimáně, která se bude konat 18. ž 19. června. Práce vybrané porotou získají hodnotné ceny, takže se máte na co těšit. Více informací najdete na webu.

Cílem této akce je poskytnout studentům platformu pro prezentaci jejich výzkumu a publikování vědecké práce, usnadnit a vytvořit profesní sítě mezi studenty z různých jaderných oborů a připomenout mladé generaci československé zakladatele jaderných věd.

simane1

Kdo byl Čestmír Šimáně

Profesor Čestmír Šimáně, narozen 9. května 1919 v Opavě, vystudoval Technickou univerzitu Dr. Beneše v Brně, později byl na studijním pobytu u Fréderica Joliota-Curieho na College de France. Po návratu ze zahraničí působil na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, byl prvním zaměstnancem Ústavu jaderné fyziky ČSAV. V roce 1955 se stal prvním ředitelem nově vzniklého Ústavu jaderné fyziky v Řeži (INP) - viz video níže. Jeho úspěšná kariéra pokračovala a stal se děkanem Fakulty jaderné Českého vysokého učení technického v Praze (FJFI ČVUT), ředitelem Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni (MAAE) a také zástupcem ředitele na Joint Institution of Jaderný výzkum v Dubně v Rusku (JINR).

Dále byl členem a také prezidentem v několika odborných a organizačních výborech a poradních sborech týkajících se především oblasti jaderné fyziky a energetiky. Působil také ve vědeckých radách SÚJV, INP a FJFI ČVUT. Jeho vědecká a pedagogická činnost byla zaměřena především na experimentální jadernou fyziku a energetiku.

Profesor Šimáně zůstal profesně aktivní i v pozdních seniorských letech, jeho posledním místem byla mikrotronová laboratoř MT25. Jeho poslední článek byl dokončen asi měsíc před jeho úmrtím ve věku 93 let 26. července 2012.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.