Hlavní informace

Pro všechny, kteří se nemohli nebo nestihli zúčastnit dubnového kolokvia, nabízíme možnost pustit si záznam dubnové dvojpřednášky na Jaderce na téma Malé a plovoucí reaktory – právo a fyzika v energetice. O malých modulárních reaktorech a jejich budoucnosti přednášel pan docent Ľubomír Sklenka z katedry jaderných reaktorů FJFI ČVUT, téma o plovoucích jaderných zařízeních a jejich případném zakotvení v mezinárodním právu rozvedl pan profesor Jakub Handrlica z Právnické fakulty UK.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.