Hlavní informace

V kategorii „Jaderná a subjaderná fyzika“ získal ocenění za 2. místo Matěj Prokop za projekt „Robotické vozítko pro lokalizaci zdrojů ionizujícího záření“ a 3. místo obsadil Vojtěch Honěk s příspěvkem „Fluktuace počtu částic ve srážkách těžkých iontů“. Gratulujeme! Konference se konala 2. a 3. května 2024 na Přírodovědecké fakultě Univerzity P. J. Šafárika v Košicích. 

„Naši účast organizátoři oceňovali a vystoupení hodnotili velmi kladně. Ve velmi náročné konkurenci vynikajících příspěvků se dvěma našim studentům podařilo umístit se na stupni vítězů,“ uvedl doc. Jaroslav Bielčík z katedry fyziky FJFI.

kosice soutez

ČSŠVK ve fyzice je určena pro studenty bakalářského a magisterského studia fyziky a příbuzných disciplín ze Slovenska a České republiky.

Jelikož se v organizaci soutěže tradiční střídají MFF UK Praha, UPJS Košice, FJFI CVUT a FMFI UK Bratislava, tak v roce 2025 připadá čest uskutečnit tuto soutěž na FJFI ČVUT. Budeme se těšit příští rok!

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.