Hlavní informace

Srdečně všechny zveme na mimořádné fakultní kolokvium – hostem bude jeden z nejvýznamnějších světových odborníků v nukleární medicíně, lékař a vědec, prof. Abass Alavi. Přednáška v angličtině bude na téma „Novel PET tracers for potential clinical applications in medicine“ a bude se konat ve středu 19. června 2024 od 14.30 v posluchárně B-103 (Břehová 7, Praha 1, 1. patro). Přijďte si poslechnout jeho zkušenosti z pionýrského období NM a pohled na budoucnost! Akci pořádá Katedra jaderné chemie FJFI ČVUT ve spolupráci s Českou společností nukleární medicíny.

FB ALAVI

Prof. Abass Alavi je lékař a vědec íránského původu, působící na americké Pensylvánské univerzitě. Celý život se profesně zabývá nukleární medicínou a patří mezi průkopníky klinického využití pozitronové emisní tomografie (PET), která má zásadní dopad na zdravotní péči zejména v onkologii. Byl součástí skupiny, která jako první na světě použila radioaktivní vyšetřovací látku (radiofarmakum) 18F-fluorodeoxyglukózu pro zobrazení rozložení intenzity metabolizmu v organizmu. Toto vyšetření se stalo nezastupitelnou součástí moderní diagnostiky nádorových a některých zánětlivých onemocnění.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.