Hlavní informace

Svět laserů a fotoniky se překotně vyvíjí a v Česku máme několik špičkových laboratoří s velkou poptávkou po odbornících, kterých je stále nedostatek. V červnu jsme proto pod záštitou nově přejmenované Katedry laserové fyziky a fotoniky uspořádali Den s lasery a fotonikou – jedinečnou akci, kde si studenti mohli promluvit přímo s laserovými vědci, dozvědět se spoustu nových věcí a také se podívat na unikátní pracoviště, jako je HiLase, ELI Beamlines nebo PALS.

Přednášky i exkurze zajistili vesměs absolventi Jaderky rozesetí v soukromé i vědecké sféře. První přednášela jako vždy skvělá profesorka Helena Jelínková s prezentací „Pevnolátkové lasery na FJFI a jejich reálné aplikace“.

5

O příběhu centra HiLase mluvil jeho vedoucí Tomáš Mocek a přiblížil studentům, jak se z téměř neuvěřitelného nápadu vybudovat v ČR špičkové laserové výzkumné centrum stala na přelomu roku 2009 skutečnost. Tomášův kolega a také absolvent Jaderky Petr Hauschwitz (vedoucí týmu Laserové mikroobrábění v HiLase) ukázal, jak lasery napodobujeme přírodu – například nanopovrchy, které jsou antibakteriální nebo hydrofobní. Další špičkové centrum představil Pavel Bakule v příspěvku „ELI Beamlines – na hranici možného“.

Filip Křížek z FZU Akademie věd ČR vtipně a erudovaně vysvětlil, z čeho se dá postavit kvantový počítač a kdy se s těmito technologiemi setkáme v praxi. Jana Jágerská představila vědeckou práci v zahraničí v přednášce „Skrz integrovanú fotoniku do nórského Tromsø“. Všem přednášejícím mohli studenti během panelové diskuse položit své dotazy.

4

Účastníci se odpoledne rozjeli na různá pracoviště podle výběru v Dolních Břežanech (ELI Beamlines a HiLase), do badatelského centra PALS (Prague Asterix Laser Systém) a do laboratoře kvantových technologií a FemtoLabu, a naposledy do oddělení spintroniky a nanoelektroniky FZÚ a do laboratoří laserových a pokročilých kosmických technologií.

3

Děkujeme všem partnerům za jejich podíl na organizaci celé akce, inspirativní přednášky i unikátní možnost navštívit jejich laboratoře.

9

dlaf partneri

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.