Hlavní informace

Doktorandka katedry jaderné chemie na FJFI Kateřina Fialová si v pátek 28. června převzala na francouzském velvyslanectví ocenění za druhé místo v prestižní soutěži Henri Becquerel Prize, a to za část disertační práce týkající se značení HER2 cílících protilátek pro použití v nukleární medicíně. Gratulujeme!

„Cena Henri Becquerel Prize pro mě představuje spojení mých dvou velkých životních vášní – jaderné chemie a Francie. Jako člověk s velkou láskou k francouzskému jazyku a kultuře jsem velice hrdá na vřelé vztahy, které naše země s Francií udržuje. Na možnost zúčastnit se takového projektu, jaký představují Scientific Prizes of the French Embassy, jsem se těšila od počátku studia,“ říká Kateřina.

OB 7220 high

Foto © Ondřej Besperát

Ocenění získala za práci týkající se značení monoklonálních protilátek cílících na HER2 receptory.

„Tyto receptory jsou nadměrně exprimovány několika druhy nádorových onemocnění, například až u dvaceti procent případů karcinomu prsu. Ve své práci se věnuji úpravě protilátek trastuzumab a pertuzumab pro značení medicinálními radionuklidy s prospektem na využití v radioimunodiagnostice/terapii a především pak v cílené alfa částicové terapii těchto onemocnění.“

OB 7243 high

Foto © Ondřej Besperát

Francouzská vláda každoročně uděluje tyto ceny mladým českým vědcům za kvalitu jejich výzkumných prací realizovaných v rámci magisterských či doktorských studií. Kromě jednorázové finanční odměny je součástí ocenění i měsíční stáž na zahraniční univerzitě. 

Letos se předávání cen mladým vědcům a vědkyním zúčastnili tři nositelů Nobelovy ceny – Jean-Marie Lehn za chemii, Alain Aspect za fyziku a Jules Hoffmann za lékařství.

„Potkat pak při samotném slavnostním ceremoniálu laureáty Nobelovy ceny je už jen krásná třešnička na dortu,“ dodává Kateřina.

OB 7264 high

OB 7301 high

Foto © Ondřej Besperát

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.