Hlavní informace

Prezident republiky Petr Pavel předal jmenovací dekrety celkem 75 novým profesorkám a profesorům vysokých škol. Za Jaderku si je převzali: prof. Ing. Petr Kolenko, Ph.D. pro obor Aplikovaná fyzika, prof. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D. pro obor Aplikovaná matematika, a prof. RNDr. Jan Vybíral, Ph.D., rovněž pro obor Aplikovaná matematika. Gratulujeme! Slavnostní ceremonie se konala 13. června v pražském Karolinu.

profesori 2024 2

„Zasvětit kariéru vědeckému poznání a výuce dalších generací vyžaduje mnoho úsilí, ze kterého profituje celá společnost. Důležitým úkolem, který nás čeká, je větší propojení univerzitního výzkumu s praxí. To je v soukromém sektoru zásadní pro to, abychom se stali ekonomikou s vysokou přidanou hodnotou,“ uvedl v projevu prezident Pavel.

profesori 2024 1

Prezident také poznamenal, že se výuka u nás stále příliš zaměřuje na testování encyklopedických znalostí.

„Je třeba se zaměřit na inovativní, kreativní, analytické a kritické myšlení nebo na sociální dovednosti. Tyto kompetence budou v budoucnu čím dál potřebnější a jejich rozvoji by se měl přizpůsobit styl výuky,“ dodal prezident Pavel.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.