Hlavní informace

ČVUT v Praze plánuje spolu s partnery přispět k vývoji kvantových technologií pro moderní boj

Kvantové technologie označila Severoatlantická aliance (NATO) začátkem tohoto roku jako jednu ze sedmi technologických priorit, kterým by se chtěla spolu se svými partnery v dalších zemích věnovat. V České republice jsou aktuálně jednotlivé kvantové technologie v různém stádiu připravenosti, od pouhé teorie, přes laboratorní experimenty, testované prototypy až po komerčně dostupné produkty.

Až do 6. září 2021 se lze bez přijímaček přihlásit k bakalářskému studiu na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT

Uzávěrka druhého kola přijímacího řízení do bakalářského studia pro rok 2021/22 na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) je v pondělí 6. září 2021. V souvislosti s pandemií COVID-19 je navíc zájemcům prominuta přijímací zkouška. Zájemci si v bakalářském studiu mohou vybírat z 12 studijních programů, z nichž některé se dále dělí na specializace.

Na bezpečnost a současně zabezpečení jaderných zařízení se zaměřuje nový obor Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT

Připravit odborníky na bezpečnost a současně zabezpečení jaderných zařízení ve všech jejích ohledech je hlavní cíl nového doktorského studijního programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI). Vytvořila ho Katedra jaderných reaktorů (KJR) ve spolupráci s Katedrou dozimetrie a aplikace ionizujícího záření (KDAIZ), Katedrou jaderné chemie (KJCH) a Katedrou informační bezpečnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze (FIT).

Univerzity staví pro Česko Národní kvantovou infrastrukturu s připojením do zahraničí pro extrémně zabezpečenou komunikaci

Českou Národní kvantovou infrastrukturu s napojeními na Německo, Rakousko, Slovensko a Polsko buduje pro Česko konsorcium Cybersecurity hubu z.ú., Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI), Fakulty informatiky Masarykovy univerzity (FI MU), Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (PřF UPOL) a IT4Innovations Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (IT4I VŠB-TUO).

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT proměnila svůj sál v Děčíně v očkovací centrum

Až 500 osob denně bude možné očkovat vakcínou proti Covid-19 v Očkovacím centru Děčín, které funguje od pondělí 12. dubna 2021 v budově Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) v centru Děčína. Fakulta poskytla svůj velký sál za symbolickou 1 Kč měsíčně Krajské zdravotní společnosti, která zajišťuje provoz očkovacího centra. To k provozu připravil tým pracovníků tohoto mimopražského detašovaného pracoviště ČVUT.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT připraví odborníky na hodnocení radioaktivity v životním prostředí

Až do 30. dubna 2021 se mohou zájemci hlásit ke studiu na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI), a to třeba i na úplně novou specializaci Radioaktivita v životním prostředí v rámci studijního programu Jaderné inženýrství. 

Fyzikální témata se představila v baletním provedení

Gravitace, přitažlivost, odstředivá síla, kvantový prvek, laser i Schrödingerova kočka jsou fyzikální jevy a témata, která divák shlédne ve scénografickém vystoupení Fyzika a balet. Představení vzniklo u příležitosti slavnostního shromáždění Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS – Centre of Advanced Applied Sciences). 

Na Mezinárodní den dívek a žen ve vědě láká Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT studentky ke studiu a vědě

Zvýšit počet dívek a žen ve vědě se snaží Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI) mimo jiné i prostřednictvím akce Staň se na den vědkyní. Ta se koná vždy 11. února, kdy se slaví Mezinárodní den dívek a žen ve vědě. Připravuje pro ně přednášky českých vědkyň z různých oborů: částicové fyziky, matematiky, chemie, fyziky laserů či kvantových technologií. I díky podobným projektům počet studentek na fakultě a obecně na univerzitách stále roste. Zatímco v roce 2001 bylo podle údajů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR studentek vysokých škol 48,3 procenta, v roce 2018 to bylo 55,9 procenta. Hranici 50 procent ženy překročily v roce 2004 (to jich bylo 50,9 procenta).

Na DOD si Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT připravila sérii zajímavých přednášek

Široké spektrum zajímavých oblastí, které lze na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) studovat, se snaží zájemcům představit Den otevřených dveří (DOD). Proběhne v úterý 26. ledna 2021 od 10.00 hod. Vzhledem k epidemické situaci bude i tentokrát v online podobě.

Matematika popisuje a odhaduje dění kolem nás – dokládají přednášky pro učitele i další zájemce

Modelování vývoje epidemické situace, vztah matematiky a českého jazyka, hudba v číslech, obraz jako algoritmus – to jsou jen některé z témat přednášek celodenního semináře Matematika pro život, který už potřetí pořádá Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI) společně s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy (UK). Kurz zařazený do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníku (DVPP) je určen především učitelům středních a základních škol a v předchozích dvou letech byl vždy zájem vyšší než kapacita. Další ročník, který se uskuteční v pátek 15. ledna 2020 od 9.00 hodin, bude probíhat jak prezenčně v budově FJFI v Trojanově 13, Praha 2 (pokud aktuální epidemická situace dovolí), tak i online, takže kapacitní problémy nebudou.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.