Hlavní informace

Brookhavenská národní laboratoř - účast České republiky - CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001569

Výzva č. 02_16_013 pro Výzkumné infrastruktury v prioritní ose 1 OP

Projekt podporuje vysoce kvalitní výzkum prováděný v rámci Výzkumné Infrastruktury BNL-CZ. Sestává ze tří výzkumných programů (VP) souvisejících s velkými mezinárodními experimenty v Brookhavenské národní laboratoři. VP STAR zkoumá základní vlastnosti jaderné hmoty vytvořené ve srážkách těžkých iontů. VP PHENIX/sPHENIX studuje vnitřní strukturu protonu a provádí přípravu elektron-iontového urychlovače. Třetí VP se zabývá fenomenologickými problémy efektů studené jaderné hmoty.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.