Hlavní informace

Laboratoře pro doktorský studijní program Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy - CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002370

Výzva č. 02_16_017 pro Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely - budování či modernizace v prioritní ose 1 OP

Komplementární projekt k projektu tvorby nového doktorského studijního programu Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy jaderných materiálů, který bude vytvořen v rámci projektu výzvy OP VVV č. 02_16_018 - Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. V rámci projektu budou vybaveny čtyři vysoce specializované laboratoře pro zajištění experimentální části vědecko-výzkumného vzdělávání doktorandů uvedeného doktorského studijního programu.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.