Hlavní informace

Laboratoře pro špičkové bakalářské a magisterské obory - CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002357

Výzva č. 02_16_016 pro ERDF pro vysoké školy v prioritní ose 2 OP

Projekt je zaměřen na modernizaci praktické výuky studentů v magisterském a bakalářském studijním programu Aplikace přírodních věd na FJFI ČVUT v Praze nejen v programech nově akreditovaných v návazném ESF projektu (Vyřazování jaderných zařízení z provozu, Kvantové technologie, Aplikovaná algebra a analýza, Radiologická technika a Radiologická fyzika). V rámci projektu budou modernizovány laboratoře, které dají všem studentům celoživotní základ pro jejich experimentální a technologickou práci.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.