Hlavní informace

Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy jaderných materiálů - CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002367

Výzva č. 02_16_018 pro Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů v prioritní ose 2 OP

Nový doktorský program je zaměřen na zabezpečení a bezpečnost jaderných zařízení, jaderných materiálů a zdrojů ionizujících záření a jejich propojení s forenzními metodami v jaderných oborech. Propojení zabezpečení, bezpečnosti, prevence mimořádných událostí a jaderně-vyšetřovacích metod odliší tento nový studijní program od stávajících doktorských programů a otevře možnosti vysoce specializovaného vzdělávání studentů nejen z ČR, střední Evropy, ale má ambici i na celosvětovou působnost.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.