Hlavní informace

Mezinárodní doktorský program vysokoteplotního plazmatu a jaderné fúze - CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002247

Výzva č. 02_16_018 pro Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů v prioritní ose 2 OP

Cílem projektu je plně začlenit ČVUT do společenství evropských univerzit, které nabízejí mezinárodní programy doktorského studia v oboru termojaderné fúze. Za tím účelem navrhujeme akreditaci společného doktorského programu (joint degree) nejméně s jednou z těchto univerzit - s Universiteit Gent. Ta vede dva společné programy a zároveň spolupracuje s FJFI ČVUT v rámci dohody o double degree. Projekt je příspěvkem k výchově generace ITER i k lepší integraci evropských doktorských programů.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.