Hlavní informace

Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377

Výzva č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II v prioritní ose 3 OP

Vznik Technických klubů v 17 městech Ústeckého kraje, činnost 6 odborných metodických skupin pro oblasti čtenářské, matematické a digitální gramotnosti a pro předměty BI, CH a FY, podpora Centra virtuálního prototypování provozované UJEP v ÚnL a podpora spolupráce škol a firem.

 

 

 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.