Hlavní informace

Modernizace velké výzkumné infrastruktury VR-1 - školní reaktor pro výzkumnou činnost CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015833

Výzva č. 02_18_046 pro Výzkumné infrastruktury II v prioritní ose 1 OP

Projekt je zaměřen na modernizaci velké výzkumné infrastruktury "VR-1 - Školní reaktor pro výzkumnou činnost" rozšířením její vybavenosti o nové jaderné zařízení - podkritický reaktor VR-2. V rámci projektu budou navrženy a pořízeny klíčové komponenty, z nichž bude zařízení sestaveno a uvedeno do provozu. Přestože se bude jednat o technicky jednoduché zařízení, nabídne díky své flexibilitě uživatelům infrastruktury nové výzkumné aktivity a především výzkumné kapacity.

 

Projekt reaguje na stále se zvyšující požadavky uživatelů na výzkumnou kapacitu na školním reaktoru VR-1.
Využití reaktoru VR-1, který je klíčovým zařízením infrastruktury, dosahuje v současnosti maximální úrovně.
Jeho kapacita je omezena i z toho důvodu, že reaktor neslouží pouze pro výzkumné účely jako součást
infrastruktury, ale také pro pedagogické účely jako univerzitní zařízení. Zvyšující se poptávka po výzkumných
kapacitách na výzkumných jaderných reaktorech je způsobena také ukončováním provozu řady výzkumných
jaderných reaktorů v Evropě. Lze tedy očekávat, že zájem o výzkumné kapacity na výzkumných jaderných
reaktorech v budoucnu poroste.

Projekt povede nejen ke zkvalitnění a rozšíření funkcí stávající velké výzkumné infrastruktury, ale i k navýšení
výzkumných kapacit pro její uživatele ze současných 20 % až na 30-33 %. Modernizovaná infrastruktura
nabídne uživatelům široké spektrum nových experimentálních úloh pro vědecko-výzkumné aktivity z oblasti
reaktorové fyziky, neutronové fyziky, přístrojů jaderné techniky a řídicích systémů.

 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.