Hlavní informace


Na této stránce najdete podrobné informace o akci Staň se na den vědkyní na FJFI, která se koná v úterý 11. února 2020. Najdete zde program cvičení, kontakt na hlavní organizátorku akce, profily přednášejících a informace o dalších organizátorech. Základní informace o datu konání, místě a programu celého dne Staň se na den vědkyní najdete na hlavní stránce akce.

Přednášející

Program cvičení

Organizátoři

Registrace

  

Přednášející

doc. Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D.

Na katedře matematiky FJFI patří do skupiny TIGR (Theoretical Informatics Group) a věnuje se zejména kombinatorice na slovech. V této oblasti obhájila v roce 2015 docenturu. Kromě výzkumu ji baví výuka, aktuálně učí lineární algebru a diskrétní matematiku. Hodně se věnuje i popularizaci matematiky: pravidelně bývá školitelkou SOČ (středoškolské odborné činnosti), je redaktorkou matematiky v časopise Rozhledy matematicko-fyzikální, členkou redakční rady Pokroků matematiky, fyziky a astronomie a členkou pražské komise MO.

RNDr. Jana Bielčíková, Ph.D.

Zabývá se studiem kvarkovo-gluonového plazmatu, tedy hmoty, ve které jsou kvarky a gluony volné. Tak tomu bylo krátce po Velkém třesku a vědci tuto hmotu zkoumají v experimentech na velkých urychlovačích: LHC v evropské laboratoři CERN a RHIC v Brookhavenské národní laboratoři v USA.

Jana Bielčíková vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy a během svého doktorského studia pracovala v Max-Planck-Institutu pro jadernou fyziku v Heidelbergu a na Univerzitě v Heidelbergu, kde se účastnila experimentu CERES/NA45 na urychlovači SPS v CERN. V letech 2004-7 působila na Yale University v USA, kde se zapojila do mezinárodního experimentu STAR na urychlovači RHIC. Od roku 2007 pracuje v Ústavu jaderné fyziky AV ČR a zabývá se studiem částic obsahujících podivné kvarky a studiem jetů v experimentech STAR v BNL a experimentu ALICE v CERN. Zároveň působí na FJFI ČVUT v Praze, kde přednáší studentům magisterského a doktorského studia základy standardního modelu částicové fyziky.

prof. Ing. Helena Jelínková, DrSc.

Přední mezinárodně uznávaná odbornice v oblasti laserů. Je absolventkou FJFI. Více než 40 let se věnuje výzkumu a vývoji pevnolátkových laserů. Byla členkou týmu, který vyvíjel pevnolátkové lasery jako vysílače pro měření vzdálenosti družic. Od roku 1980 je zapojena do projektů laserové medicíny. Na svém kontě má více než 200 publikací, zabývá se též výzkumem nových materiálů pro pevnolátkové lasery a je jednou z nejcitovanějších žen na ČVUT, pravidelně se umisťuje mezi 20 nejcitovanějšími osobnostmi ČVUT. Je členkou několika odborných společností. V roce 2013 byla jmenována „fellow of SPIE“ (The International Society for Optical Engineering) jako uznání významných příspěvků v oblasti optiky a fotoniky. Na FJFI přednáší a vyučuje kurzy Laserová technika a Aplikace laserů. V roce 2000 byla jmenována profesorkou.

Mgr. et Mgr. Hana Tenglerová

Vystudovala veřejnou a sociální politiku na Fakultě sociálních věd UK a genderová studia na Fakultě humanitních studií UK. V NKC gender a věda Sociologického ústavu - pracuje od roku 2008. Na úrovni České republiky se zabývá advokační prací, například tvorbou stanovisek, podnětů a připomínkováním vznikajících vědních politik tak, aby byla zohledněna genderová rovnost a nediskriminace. Od roku 2018 je zapojená do projektu Horizontu 2020 GENDERACTION, zde se věnuje prosazování genderové rovnosti v evropských politikách výzkumu a vývoje. Od roku 2019 je členkou evaluačního týmu v projektu strukturální změny GenderSMART Horizontu 2020.

MA. et MA. Kristýna Veitová

Je absolventkou genderových studií na univerzitě v Utrechtu a politologie na maastrichtské univerzitě. Mezi její výzkumné zájmy patří rovnost žen a mužů v kontextu práva, jíž se věnuje i v rámci svých studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V NKC - gender a věda SoÚ AV ČR pracuje od roku 2019 na pozici popularizátorky vědy v České republice. Je zodpovědná za obsahovou i organizační přípravu akcí NKC, které českému publiku představují výzkum, vědkyně a genderová témata vědy z netradičních úhlů.

 

nahoru


Program cvičení:  

Cvičení konaná v budově FJFI Břehová 7, Praha 1

Částicová fyzika

Objevování částic v datech z LHC
Ing. Radka Sochorová
Zajímá vás, co vlastně dělají částicoví fyzikové a částicové fyzičky? Během tohoto cvičení si vyzkoušíte, jak se analyzují reálná data, která se sbírají na experimentech nacházejících se na Velkém hadronovém urychlovači LHC v Evropské laboratoři pro jaderný výzkum CERN ve Švýcarsku. Studentky se seznámí s metodami a postupy, které se používají při zkoumání základních vlastností hmoty a při objevování nových částic. Experimentální výsledky poté vyhodnotí a během videokonference, která bude moderována vědci přímo z CERNu, porovnáme výsledky s výsledky skupin z jiných univerzit. Toto cvičení je organizováno ve spolupráci s CERN při příležitosti konání International Masterclasses.

Uvidět neviditelné: detektor z mraků
doc. Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D.
Neuvěříte, co se dá vidět, když si postavíte vlastní detektor z mraků. Mlžná komora je jedním z nejjednodušších, a zároveň nejefektnějších detektorů radioaktivního záření. Přijďte si ji sami postavit a užasnete, co s její pomocí uvidíte.

Programování na kvantovém počítači IBM-Q
doc. Ing. Martin Štefaňák, Ph.D.
Kvantová teorie se zabývá popisem fyzikálních jevů na mikroskopické úrovni. Chování mikročástic se ukazuje být velmi odlišné od toho, co pozorujeme v makrosvětě okolo nás. Kvantová teorie pak vede k překvapivým důsledkům, jedním z nichž jsou i kvantové počítače, které dokáží řešit některé problémy efektivněji než klasické počítače. V rámci tohoto projektu se seznámíme s jednoduchými kvantovými hradly a ukážeme si, jak funguje nejjednodušší kvantový algoritmus, který je efektivnější než jeho klasický protějšek. Budeme používat kvantový počítač IBM Q, který je dostupný přes webové rozhraní. Cvičení bude probíhat v budově FJFI v Břehové ulici.

Cvičení konaná v budově FJFI Trojanova 13, Praha 2

Matematika

Pohledy pod pokličku aplikované matematiky
Ing. Kateřina Medková
Během odpoledního semináře nahlédneme pod pokličku aplikované matematiky, která rozvíjí metody použitelné k řešení reálných problémů z nejrůznějších oborů. Z pestré palety si vybereme něco z biologie, něco z hudby a zabrousíme také k informatice. Vyzkoušíme si, jak matematika pomáhá se studiem biologických systémů jako jsou třeba populace škůdců nebo šíření nákazy. Ponoříme se také do světa hudby, kde se mimo jiné matematicky zamyslíme nad rozdílem mezi tónem a hlukem. Nakonec zamíříme k informatice a naučíme se vytvářet tzv. sčítací automaty, které simulují chod počítače a které nám poskytují úplně nový pohled na sčítání v různých bázích. Cvičení bude probíhat v budově FJFI v Trojanově ulici.

Kvantové technologie

Interakce laserového záření se zubní tkání
prof. Ing. Helena Jelínková, DrSc.
Seznámení se s parametry záření Er:YAG laseru. Expozice zubní tkáně fokusovaným zářením tohoto laseru. Vyhodnocení interakce pomocí mikroskopu. Cvičení bude probíhat v budově FJFI v Trojanově ulici.

Luminiscence jako prostředek k odhalení rakoviny
Ing. Kateřina Dragounová, Ph.D.
Na úkolu vyvinout diamantové nanočástice s příměsemi z tenkých filmů tak, aby posloužily jako zdroj záření (formou luminiscence), který by se dal využít například pro kontrolu buněk přímo v těle pacienta, se podílí tým zabývající se optickou spektroskopií. V rámci cvičení si studentky budou moci vyzkoušet měření luminiscence vyrobených vzorků. Na základě zjištěných parametrů se pak upravuje zadání pro jejich další pěstování. Cvičení bude probíhat v budově FJFI v Trojanově ulici.

 

nahoru


Organizátoři

Ing. Katarína Křížková Gajdošová, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D.
doc. Ing. Martin Štefaňák, Ph.D.
prof. Ing. Helena Jelínková, DrSc.
Ing. Kateřina Dragounová, Ph.D.
Ing. Kateřina Medková
MSc. Barbara Trzeciak, Ph.D.
Bc. Monika Robotková
Ing. Lukáš Novotný
Bc. Georgij Ponimatkin
Ing. Radka Sochorová
Michal Svoboda
Bc. Lenka Hronová
Karolína Syrokvaš
Jitka Mrázková
Mgr. Zdeňka Císlerová

nahoru


 

Registrace na cvičení

 

 

Aktuální seznam přihlášených

 

ČÁSTICOVÁ FYZIKA

Objevování částic v datech z LHC
Č. Pozice Škola
1  Studentka Akademické gymnázium 
2  Studentka Gymnázium pod Svatou Horou Příbram 
3  Studentka SPŠ ST Panská 
4 Studentka  Gymnázium F. Schillera v Pirně
5  Studentka Malostranské gymnázium
6  Studentka Gymnázium Milady Horákové
7  Studentka Gymnázium
8  Studentka  Gymnázium J. G. Mendela, Brno
9  Studentka  SPŠCH, Brno
10 Studentka  Open Gate School, Babice
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
Uvidět neviditelné: detektor z mraků
1  Studentka  Gymnázium Jiřího Ortena
2  Studentka  Gymnázium Špitálská
3  Studentka  Gymnázium Beroun
4 Studentka  Gymnázium Beroun
5  Studentka  Gymnázium Beroun
6  Studentka  Gymnázium Špitálská
7 Studentka  Gymnázium Zlín
8  Studentka  Gymnázium J. V. Jirsíka, Č. B.
9 Studentka  Biskupské Gymn. J. N. Neumanna, Č. B.
10 Studentka Biskupské Gymn. J. N. Neumanna, Č. B. 
11 Studentka Biskupské Gymn. J. N. Neumanna, Č. B.
MATEMATIKA

Č. Pozice Škola
1 Studentka  Gymnázium Prachatice 
2  Studentka  Gymnázium Pierra de Coubertina
3  Studentka  Gymnázium Prachatice
4 Studentka  Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim
5 Studentka Gymnázium P. de Coubertina, Tábor
6  Studentka Gymnázium P. de Coubertina, Tábor 
7  Studentka AG Štěpánská, Praha
8 Studentka  Gymnázium O. Havlové, Ostrava
9 Studentka Gymnázium Prachatice
10    
11    
12    
13    
14    
15    
KVANTOVÉ TECHNOLOGIE


Programování na kvantovém počítači IBM-Q
Č. Pozice Škola
1  Studentka Gymnázium Křenová 
2  Studentka Gymnázium a SOŠPg Jeronýmova 
3  Studentka  neuvedeno
4  Studentka Gymnázium Uničov
5    
6    
7    
8    
9    
10    
Interakce laserového záření se zubní tkání
+
Luminiscence jako prostředek k odhalení rakoviny
1 Studentka  Křesťanské gymnázium Praha
2 Studentka neuvedeno
3 Studentka Gymnázium O. Březiny, Telč
4  Studentka  Gymnázium J. Heyrovského, Praha
5  Studentka  Gymnázium J. Heyrovského, Praha
6    
7    
8    
9    
10    

 

 

 

 

 

 

 

 

nahoru

 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.