Hlavní informace

Instituce: KSI FJFI

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Docent – Docentka

Organizace:

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta:

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 

Katedra:

Katedra softwarového inženýrství

Profil pracovníka:

 

Výzkumný pracovník s dlouholetou praxí (R3) nebo vedoucí výzkumný pracovník (R4)

Oblasti výzkumu:

Informatika a počítačové vědy

Stát:

Česká republika

Město:

Praha

Smlouva:

na dobu určitou 2 roky s očekávaným prodloužením na dobu neUrčitou

Pracovní pozice:

1 akademická pozice, Plný úvazek (40 hodin týdně)

Mzda:

80 000 Kč/měsíc (3 200 EUR/měsíc)

Nástup:

Leden-září 2025 (podle vzájemné dohody)

Lhůta pro přihlášení:

do 31. října 2024

Popis nabídky

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze patří mezi přední vědecké a vzdělávací instituce v České republice. Pokrývá široké spektrum oborů z oblasti matematiky, vědeckého softwaru, fyziky, chemie, materiálových věd nebo jaderného inženýrství. Katedra softwarového inženýrství (KSI) se věnuje výzkumu a vede kurzy v oblastech souvisejících s vědeckými výpočty a zpracováním dat, vizualizací dat, matematickým modelováním a optimalizací, strojovým učením, umělou inteligencí, atd. KSI zajišťuje kurzy pro studenty bakalářských, magisterských a také doktorských programů. Provozujeme laboratoř 3D tisku v Děčíně a spolupracujeme s řadou akademických institucí, firem, nemocnic a institucí veřejné správy. Několik členů katedry se podílí na experimentech LHC v CERN.

Děkan Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na pozici docenta (etablovaného výzkumného pracovníka R3 nebo vedoucího výzkumného pracovníka R4) na katedru softwarového inženýrství. Výzva je určena výjimečným kandidátům ze všech oblastí výzkumu v počítačových vědách a informatice, které zahrnují zejména softwarové inženýrství, aplikovanou informatiku, strojové učení a umělou inteligenci, matematickou optimalizaci, optimalizaci softwaru, distribuované, paralelní a klastrové výpočty, výpočetní geometrii, počítačovou grafiku, počítačové vidění nebo virtuální realitu a interakci člověka s počítačem.

Od uchazeče se očekává, že se bude věnovat vědeckému výzkumu, vývoji softwaru a dalším tvůrčím činnostem, a že se bude podílet na výuce ve výše uvedených oblastech. Datum nástupu je předmětem vzájemné dohody, přičemž preferovaným datem je první polovina roku 2025.

Po dobu dvou let je na pozici docent garantován plat ve výši 80 000 Kč/měsíc (3 200 EUR/měsíc). Poté se očekává, že úspěšný uchazeč bude žádat o grant (např. od ERC nebo GAČR) financující jeho další výzkum.

Odborné požadavky

  • Vysokoškolské vzdělání a vědecká hodnost docent v oboru Informatika uznávaná v České republice, případně schopnost zahájení habilitačního řízení v roce 2025,
  • plynulá znalost anglického jazyka,
  • plynulá znalost českého (nebo slovenského) jazyka nebo ochota naučit se český jazyk,
  • praxe ve výzkumu a výuce v některém z příslušných oborů,
  • stabilní a vynikající publikační výsledky,
  • schopnost skloubit projektovou, výzkumnou a pedagogickou činnost včetně vedení postgraduálních studentů,
  • zkušenosti ze zahraničních akademických nebo výzkumných institucí.

Přihláška

Přihláška musí být vypracovaná v anglickém, českém nebo slovenském jazyce a musí obsahovat průvodní dopis, odborný životopis, prohlášení o výzkumu (Research statement), seznam publikací, přehled pedagogické praxe, kopie dokladů (diplomů) o ukončeném vzdělání a odborné způsobilosti, doporučující dopis(y) a vítány jsou i jakékoli další dokumenty, které považujete za užitečné.

V případě zájmu zašlete kompletní přihlášku e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 31. října 2024.

Informace k výběru vhodného uchazeče

Výběrové řízení probíhá formou posouzení předložených dokumentů v prvním kole. Ve druhém kole proběhne osobní pohovor s vybranými uchazeči. Očekává se, že se výběrová komise sejde s uchazeči zařazenými do užšího výběru do konce listopadu 2024.

Neformální dotazy týkající se této pozice zasílejte na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

České vysoké učení technické v Praze se hlásí k rovným příležitostem a diverzitě. Vřele vyzýváme kvalifikované ženy, aby se přihlásily. Při posuzování vaší vědecké kariéry bude přihlédnuto k období výchovy dětí

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.