Hlavní informace

Akademický senát fakulty je samosprávný zastupitelský orgán, který zřizuje zákon o vysokých školách. Jeho členy volí ze svých řad akademická obec (tedy studenti i pedagogové).

Akademický senát fakulty zejména:

 • se usnáší na návrhu jmenování děkana, případně jeho odvolání z funkce
 • schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty a kontroluje jejich využívání
 • schvaluje vnitřní předpisy fakulty a postupuje je ke schválení akademickému senátu vysoké školy
 • schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předloženou
 • schvaluje dlouhodobý záměr vysoké školy a jeho každoroční aktualizaci
 • schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů disciplinární komise a členů vědecké rady dané fakulty
 • vyjadřuje se k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě a k záměru rektora jmenovat proděkany
 • rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť

Zasedání fakultního akademického senátu jsou veřejně přístupná. 

Podněty zasílejte e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Předsednictvo:

doc. Ing. Tomáš Hobza, Ph.D.  -  předseda
Ing. Josef Blažej, Ph.D.  -  místopředseda (za akademické pracovníky)
Ing. Lukáš Heriban  -  místopředseda (za studenty)
Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.   -  tajemník

 

Členové:

Akademičtí pracovníci:

Ing. Kamil Augsten, Ph.D.   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Josef Blažej, Ph.D.   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
doc. Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D.     Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Miloslava Čechová   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. RNDr. Petr Distler, Ph.D. et Ph.D.     Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
doc. Ing. Tomáš Hobza, Ph.D.   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Mgr. Dana Majerová, Ph.D.   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Zdeněk Potůček, Ph.D.   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Pavel Strachota, Ph.D.   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
doc. Ing. Matěj Tušek, Ph.D.     Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Studenti:

Ing. Lukáš Heriban   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Beáta Hrdličková   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
David Chudožilov   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zdeněk Legerský   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Martin Procházka   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Stanislav Skoupý   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Bc. Jakub Sochor   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
 

Stálé pracovní komise:

Hospodářská komise:

 • doc. Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D.   (předseda)
 • Mgr. Dana Majerová, Ph.D.
 • Kateřina Pilná
 • Bc. Jakub Sochor
 • doc. Ing. Matěj Tušek, Ph.D.

Komise pro studijní záležitosti:

 • Ing. Kamil Augsten, Ph.D.
 • Mgr. Miloslava Čechová
 • Ing. RNDr. Petr Distler, Ph.D. et Ph.D.
 • Ing. Lukáš Heriban
 • Kateřina Pilná
 • Ing. Zdeněk Potůček, Ph.D.
 • Ing. Pavel Strachota, Ph.D.   (předseda)

 

Zápisy ze zasedání akademického senátu jsou k dispozici zde.

Příští zasedání AS FJFI

je plánováno na 30. září 2024

(pozvánka bude k dipozici zde)
 

 

 

 

 

 

 

 

Podklady pro zasedání senátu

(dostupné akademické obci po přihlášení)

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.