Hlavní informace

B1-3 000002Speciálně upravený hořčíkový drát potažený biodegradabilním polymerem, který se v těle plně rozpustí, ulehčí pacientům po operacích srdce a plic od bolesti. Dosud využívaný ocelový drát bývá totiž v těle špatně snášen. Nové řešení společně vyvinul tým vědců z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI), Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR (ÚSMH) a Fyzikálního ústavu AV ČR (FZÚ).

Dlouhodobá bolest na hrudi po operacích srdce a plic je jeden z projevů nesnášenlivosti na nikl, který se vyskytuje v ocelových drátech. Ty se využívají, když je nutné rozříznout hrudní kost a následně její poloviny fixovat zpátky k sobě. Proto vědci   z FJFI, ÚSMH) a FZÚ vyvinuli speciálně upravený hořčíkový drát potažený biodegradabilním polymerem, který se v těle plně rozpustí. Díky složení implantátu, které je lidskému tělu přirozené, nehrozí negativní reakce, a tedy žádná chronická bolest. Lze také předejít nutnosti odstranění drátu, což by bylo velkou výhodou, zejména u dětských pacientů.

Za FJFI se na výzkumu podílí Ing. Karel Tesař, který je doktorand Katedry materiálů. „V současné době se ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze věnujeme vyhodnocení prvních implantací, které proběhly na hrudní kosti prasat. První výsledky vypadají velice slibně. Paralelně k tomu se na katedře snažíme vyvíjet nové metodiky dynamického testování v simulovaném tělním prostředí, které by nutnost využití živých zvířat alespoň částečně omezily,“ říká Karel Tesař.

V ÚSMH se výzkumem zabývá doc. Ing. Karel Balík, CSc., který se svým týmem vyvinul zařízení, jímž se ohebný hořčíkový drátek potáhne speciálním polymerním materiálem tak, aby měl požadované vlastnosti a mohl se při operacích využít. Pokud by byl totiž implantát vyroben pouze z hořčíku, rozpustil by se v těle dříve, než by kost srostla.

Dále se na výzkumu podílí také 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Biomedicínské centrum Lékařské fakulty UK v Plzni, Fyziologický ústav AV ČR a Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR.

Výsledky uvedeného projektu se dostaly do finále 2. ročníku národní soutěže Transfera Technology Day (psali jsme). Pořádá ji Národní platforma Transfera.cz, která hájí zájmy transferové komunity v České republice s cílem posilovat a rozvíjet činnosti v oblasti transferu technologií a znalostí. Cílem akce je propojení byznysu a vědy za účelem získání zpětné vazby ke komerční připravenosti projektů a do budoucna i získání finančních prostředků pro perspektivní vědecké projekty.

B 2 004

AP4-6 000000

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.