Hlavní informace

221201 Cena Stanislava Hanzla LargeKarel Tesař, doktorand na Katedře materiálů naší fakulty, získal cenu Stanislava Hanzla. U příležitosti Mezinárodního dne studentstva 17. listopadu ocenění svým nejlepším studentům udělilo České vysoké učení technické v Praze. Celkem si ho v Betlémské kapli převzalo devět studentů univerzity.

Cenu předával oceněným během slavnostního koncertu Inženýrské akademie České republiky rektor ČVUT v Praze doc. Vojtěch Petráček, a doc. Antonín Pokorný, předsedy Správní rady Nadačního fondu ČVUT Stanislava Hanzla. Odměňuje tak vynikající výsledky ve studiu a vědeckou, odbornou a další významnou činnost studentů.

Karel Tesař uspěl už o rok dříve, když byl jako jeden ze dvou finalistů oceněn ve druhém ročníku národní soutěže Transfera Technology Day za Zařízení na úpravu drátů pro implantační chirurgii – psali jsme.

Nadační fond Stanislava Hanzla byl založen v roce 1997 na počest prvního rektora ČVUT v Praze po listopadu 1989, prof. Ing. Stanislava Hanzla, CSc. Profesor Hanzl působil ve funkci rektora až do svého úmrtí v červnu 1996. Finanční prostředky získává fond ve formě dotací, darů a příspěvků od spolupracujících organizací, podniků, odborných a profesních sdružení i fyzických osob, zejména bývalých studentů – absolventů fakult ČVUT v Praze. „Cílem nadačního fondu je podpora studia a studentů studijních programů akreditovaných na fakultách a vysokoškolských ústavech ČVUT v Praze,“ dodává doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc., emeritní rektor ČVUT a předseda správní rady nadačního fondu.

V letošním roce získali ocenění tito studenti:

Bc. Šimon Matějka z Fakulty stavební, Bc. Petr Smola z Fakulty strojní, Ing. Šimon Mandlík z Fakulty elektrotechnické, Ing. Karel Tesař z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, MgA. Jitka Aslan z Fakulty architektury, Ing. Jiří Brož, MSc. z Fakulty dopravní, Ing. Lýdie Leová z Fakulty biomedicínského inženýrství, Ing. Šimon Schierreich z Fakulty informačních technologií a Bc. Valerie Tomášková z Masarykova ústavu vyšších studií.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.