Hlavní informace

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze připravila odborné kurzy pro učitele ze středních škol. Kurzy jsou akreditovány MŠMT v rámci programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Pedagogové ze základních a středních škol obdrží na závěr kurzu osvědčení o absolvování vzdělávací akce.

Matematika pro život

FJFI ČVUT ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK pořádají jednodenní akci s názvem Matematika pro život. Na programu kurzu jsou ukázky aplikací matematiky v průmyslové i akademické praxi. Přednášet budou přední odborníci v jednotlivých oblastech. Kurz je akreditován pod číslem MSMT-32682/2018-1-98 jako akce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Chemie na ČVUT

Jednodenní vzdělávací kurz pro učitele středních škol a jejich studenty s názvem Chemie na ČVUT pořádá univerzita ve spolupráci se Vzdělávacím institutem LETEC. Po stručném představení aktuálního výzkumu tří fakult a jednoho ústavu ČVUT, které chemii běžně využívají ve výuce i vědecké činnosti, bude následovat blok přednášek předních odbornic a odborníků v různých chemických disciplínách doplněný o laboratorní cvičení. Kurz je akreditován v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Účastníci z řad učitelů středních škol obdrží na závěr kurzu potvrzení o absolvování vzdělávací akce a studenti osvědčení o účasti.

Úvod do blokového programování

Cílem celodenního kurzu je poskytnou pedagogům ZŠ a víceletých gymnázií kompetence v oblasti IT. Účastníci se seznámí koncepcí blokově orientovaných schémat programovacích jazyků, naučí se sestavit program a používat základní konstrukce, jako jsou cykly a podmínky. Kurz má akreditaci MŠMT.

Další informace

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.