Hlavní informace

Organizaci předmětu Tělesná výchova pro studenty v Děčíně zajišťuje a informace podává Mgr. Dana Majerová, Ph.D. 

Tělesná výchova pro studenty v Praze je organizována následovně: 

Během studia si lze zapsat až čtyřikrát volitelnou TV za 1 kredit (TV-1, TV-2, TV-3, TV-4). V případě zájmu o další hodiny TV máte možnost si v každém semestru zapsat až dva kódy pro volitelnou tělesnou výchovu (TVV a TVV0) bez nároku na kredity. Dále máte možnost zúčastnit se sportovních kurzů (kód pro zimní kurz TVKZV).

Pro zápis tělesné výchovy/kurzu v Praze postupujte dle následujících pokynů:

Pokyny pro zápis do hodin povinné tělesné výchovy

1) Zapište si kód do KOSu      1) Zapište si kód do KOSu  (KOS = komponenta studium = studijní informační systém ČVUT přístupný studentovi následně po zápisu do studia)

Studenti si kód zapisují sami, v případě již uzavřeného zápisu je možné požádat o dodatečný zápis na studijním oddělení (do 14 dnů od zahájení semestru).

  • Přehled kódů pro KOS po jednotlivých fakultách naleznete na našem webu (www.utvs.cvut.cz v sekci VÝUKA).
  • Kódy jsou v KOSu vypsané pod ÚTVS, NE pod vaší fakultou.
  • TV/kurz si zapíšete v KOSu následujícím způsobem:

Předměty → Zápis předmětu → Zápis libovolného předmětu → Dle kódu → z nabídky vyberete kód, který chcete zapsat (např. TVV) → Zapsat

Bez zápisu v KOSu se nelze zapsat do konkrétní hodiny TV/kurzu na webu ÚTVS.

 

2) Zvolte si na webových stránkách ÚTVS ČVUT příslušný sport a konkrétní výukovou hodinu. Tato volba sportu a hodiny se již nijak zpětně v IS KOS nezobrazuje.

 

Zápis do hodin TV bude na našem webu otevřen od 11. září 2023 od 8:00 do 8. října 2023.

Zápis na zimní kurzy bude otevřen od 11. září 2023 od 8:00.

Úspěšný zápis na webu je možný až následující den po zapsání TV do KOSu.

 

Návod pro zápis do hodiny TV na webu naleznete zde:

www.utvs.cvut.cz → VÝUKA → Pokyny pro zápis v sekci Povinná + volitelná TV

Návod pro zápis kurzu na webu naleznete zde:

www.utvs.cvut.cz → KURZY → Pokyny pro zápis v sekci Zimní výcvikové kurzy 2023

 

Výuka tělesné výchovy probíhá od 25. září 2023 dle harmonogramu akademického roku ČVUT.

 

Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze

Pod Juliskou 4, 160 00 Praha 6

www.utvs.cvut.cz         

www.facebook.com/utvs.cvut.cz

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.