Hlavní informace

Zkratka studijního programu: P_MIN
Kód studijního programu: N0541A170027
Délka studia: 2 roky

Charakteristika studijního programu

Matematicke inzenyrstvi Ing 02 Navazující magisterské studium Matematického inženýrství má mezioborovou povahu a je orientováno na pokročilé partie moderní matematiky a informatiky. Vede absolventy k použití matematiky ve fyzikální, přírodovědné, a inženýrské praxi ve spojení s moderní výpočetní technikou. Předměty jsou věnovány hlubšímu studiu v uvedených oblastech a mají poskytnout dostatečný přehled o současném stavu problematiky. Ve specializovaných předmětech si studenti prohlubují své znalosti funkcionální analýzy, variačních metod, dynamiky kontinua a stochastických sytémech a jejich použití při vytváření matematických modelů v nejrůznějších oblastech vědy a techniky, ochrany životního prostředí nebo biologii a jejich zpracování na moderní výpočetní technice. Součástí studia jsou samostatné studentské projekty určené k práci na individuálně zadaném tématu. Tyto projekty umožňují každému studentovi hlubší orientaci v dané problematice a vedou často ke vzniku původních výsledků publikovatelných v odborném tisku. Hlubší propojení znalostí moderní matematiky, fyziky a informatiky umožňuje absolventům studia dále zvyšovat svou kvalifikaci ve vyšších úrovních studia a působit pak v prostředí matematické, fyzikální, přírodovědné a technické praxe a uplatnit se ve vědě, výzkumu a technice.

Profil absolventa

Matematicke inzenyrstvi Ing 03 Znalosti:
Absolvent získá široké vědomosti pokročilých matematických a informatických disciplín, které  jsou - v závislosti na jeho užší orientaci - prohloubeny v oblasti moderní matematiky, informatiky a vědeckotechnických výpočtů používané při vývoji matematických modelů v nejrůznějších oblastech vědy a techniky, ochrany životního prostředí nebo biologii.

Dovednosti:
Použití metod a postupů daných základními matematickými a fyzikálními oblastmi při řešení reálných inženýrských problémů pomocí moderní výpočetní techniky. Využití pokročilých metod a postupů matematiky pro řešení reálných výzkumných a inženýrských problémů v oblasti dynamiky kontinua, stochastických systémů, optimálního řízení, zpracování obrazu, matematické informatiky a intenzívních výpočtů. Schopnost srovnání matematických metod s reálnými výsledky. Schopnost sledovat nové trendy v dané oblasti a rychlá orientace v mezioborové problematice, analýza problémů a syntéza výsledků. Kromě speciálních znalostí získaných studiem patří mezi typické dovednosti studentů oboru Matematické inženýrství přizpůsobivost, rychlá orientace v neznámé mezioborové problematice, analýza problémů a jejich počítačové zpracování, syntéza výsledků a dobré písemné vyjadřování. Mezi nabyté vlastnosti patří rovněž odpovědnost za vykonanou práci a za učiněná rozhodnutí.

Kompetence:
Absolventi se uplatní v průmyslu, výzkumu a soukromé sféře díky analytickému způsobu práce, systematickému přístupu danému nabytými znalostmi a schopnosti pracovat s moderní výpočetní technikou. Mohou se uplatnit při řízení vývoje softwarových aplikací, zpracování dat a jejich analýze a použití matematických metod v praxi. Mohou pracovat v ústavech akademie věd, ve výzkumných a vývojových centrech velkých podniků, či v jiných výzkumných organizacích. Kromě odborných kompetencí mají schopnost uspět i na vedoucích pozicích.

Státní závěrečná zkouška

  • Funkcionální analýza - povinný předmět
  • Variační metody - povinný předmět
  • Numerická matematika - výběrový předmět
  • Matematická optimalizace - výběrový předmět
  • Teorie grafů - výběrový předmět

Podrobnosti a konkrétní obsah SZZ se řídí platnou legislativou a interními řády
a předpisy, které najdete v sekci Studijní řády a předpisy.

Matematicke inzenyrstvi Ing 01vetsi

Garant studijního programu:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pracoviště:
Katedra matematiky
Katedra fyziky

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.