Hlavní informace

Vyhlášení náhradního a mimořádného termínu přijímacího řízení
do bakalářských studijních programů
Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze
pro akademický rok 2024 - 2025

Děkan Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze vyhlašuje náhradní a mimořádný termín – 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2024 - 2025. Tento termín se týká všech bakalářských programů.

Podmínky pro přijetí do bakalářských studijních programů jsou dány Vyhlášením přijímacího řízení do bakalářských studijních programů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro akademický rok 2024 - 2025 ze dne 25. září 2023. Přihlášky do bakalářského studia se přijímají do 30. srpna 2024. Podrobnosti upravuje Příkaz děkana pro náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení do bakalářského studijního programu.

Ověřování podmínek přijímacího řízení do bakalářského studia (včetně předložení dokladů o dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání) se provádí do 9. září 2024.

doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D.
děkan FJFI ČVUT v Praze

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.