Hlavní informace

Aktuálně pro uchazeče

  • Zajímavá vědecká pracoviště lze navštívit online

    Přestože byl přístup na pracoviště v souvislosti s epidemií Covid-19 omezen, rozhodli  jsme se představit svá zajímavá vědecká pracoviště středoškolákům, ale i dalším zájemcům. Učinili jsme tak prostřednictvím série online přenosů nazvaných K jádru věci, které jsme vysílali na svém Facebooku. Nyní jsou tato videa dostupná také prostřednictvím našeho kanálu YouTube.

  • Také nemocnice potřebují radiologické fyziky z naší fakulty

    Zařízení emitující ionizující záření (kterému lidé někdy říkají radioaktivní záření) lidem pomáhá v mnoha různých oblastech. Poměrně široké využití nachází zejména v medicíně. Konkrétně o radiologii, tedy lékařském oboru, který ionizujícího záření využívá k určení diagnózy nemocného, promluví a praktické ukázky předvede doc. Tomáš Vrba z katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření (KDAIZ) Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT  v Praze (FJFI). Stane se tak ve čtvrtek 28. května 2020 od 10.00 hod. v živém přenosu na Facebooku fakulty v cyklu K jádru věci.

  • Odborníky pro vyřazování jaderných zařízení z provozu vychová Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT

    Nový studijní program Vyřazování jaderných zařízení z provozu nabízí od akademického roku 2020/21 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI). Akreditaci pro něj získala na konci dubna 2020 a předpokládá zvýšený zájem studentů, protože absolventi s touto specializací budou velmi žádaní.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.