Hlavní informace

Výuka

Student získá vědomosti základních fyzikálních, matematických a informatických disciplín, které jsou prohloubeny v oblasti jaderných technologií,jaderné energetiky a ochrany před ionizujícím zářením. V rámci bakalářského studia se mohou posluchači volbou volitelných předmětů profilovat přímo do praxe v oblasti jaderné energetiky nebo teoreticky, což je vhodné k následnému pokračování v navazujícím magisterském studijním programu. V jeho průběhu pak získávají široké vědomosti pokročilých disciplín neutronové fyziky a termohydrauliky, které jsou zaměřeny na oblast teorie, konstrukce a provozu jaderných reaktorů. Kromě nich jsou však rovněž vzděláváni v praktických inženýrských znalostech stavby a provozu jaderných zařízení. Teoretická výuka je doplňována na katedře experimentální výukou v laboratořích a na školním reaktoru VR-1.

Katedra jaderných reaktorů garantuje výuku v bakalářském studijním programu

a v bakalářském oboru (k dostudování)

a doktorského studia

 

Věda a výzkum

Vědecká činnost katedry je zaměřena na široké spektrum problémů z oblasti jaderné energetiky. Věnuje se teoretické a experimentální reaktorové fyzice, bezpečnosti jaderných zařízení nebo výpočetním nástrojům pro analýzu jaderných reaktorů. Katedra se též zabývá pokročilými jadernými reaktory, jadernými palivovými cykly a vyhořelý palivem. Navrhují se zde a testují řídící a bezpečnostní systémy jaderných reaktorů. V neposlední řadě se katedra zabývá termohydraulikou reaktorů a termomechanikou jaderného paliva.

Dále katedra zajišťuje provoz a organizuje využívání školního jaderného reaktoru VR-1. Výuky na reaktoru se kromě kmenových posluchačů katedry v různé míře účastní i studenti zhruba 12 různých fakult v ČR a stále rostoucího počtu středních škol (exkurze s ukázkou provozu). Díky reaktoru katedra spolupracuje i se zahraničními školami zabývajícími se problematikou jaderných reaktorů a reaktorové fyziky.

 

Spolupráce s institucemi

  Skupina CEZ iaea-logo UJV logo ujf SÚRAO správa úložišť rgb skoda js CVR logo text th

 

KJR v obrazech

thumb 20090417 024 OMPV-Ryszawy Mediumthumb 20090417 029 OMPV-Ryszawy Mediumthumb 20090417 001 OMPV-Ryszawy Mediumthumb 20090417 035 OMPV-Ryszawy Mediumthumb 3thumb 4thumb 5thumb 6thumb 9thumb 7thumb 8

 

kjr logo

Kontakt

V Holešovičkách 2
Praha 8
180 00

Tel.: +420 770 128 667

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Web: katedra-reaktoru.cz

Vedoucí katedry

Ing. Jan Rataj, Ph.D.

Zástupce vedoucího

Ing. Jan Frýbort, Ph.D.

Tajemík katedry

Ing. Tomáš Bílý, Ph.D.

Sekretářka katedry

Zdeňka Chaberová
Romana Šimonová

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.