Hlavní informace

Zkratka oboru: RF
Kód oboru: 3901V034
Délka studia: 4 roky

Charakteristika oboru

Doktorské studium oboru Radiologická fyzika, jako jediné v ČR, připravuje absolventy pro samostatnou tvůrčí činnost v široké škále vědeckých a výzkumných témat týkajících se radiodiagnostiky, radioterapie, nukleární medicíny a radiobiologie. Výuka i témata disertačních prací úzce navazují na studium v magisterském studijním oboru Radiologická fyzika. Prohlubují se tím poznatky studenta v některých speciálních oblastech radiologické fyziky, které nelze zařadit do magisterských kursů nebo je možné se o nich pouze rámcově zmínit. Společným základem studijní etapy jsou přednášky věnované novým metodám v radiodiagnostice, radioterapii a nukleární medicíně, mikrodozimetrii, radiobiologii a využití metody Monte Carlo v radiologické fyzice. Na studijní etapu, zakončenou Státní doktorskou zkouškou navazuje řešení konkrétního vědeckého problému v rámci doktorské práce.

Profil absolventa

Absolvent se v rámci studia specializuje na jeden ze třech oborů radiologické fyziky (terapii, diagnostiku a nukleární medicínu). Užší specializace a hlubší vhled do problematiky umožňuje identifikovat možnost dalšího vývoje a řešit specifické výzkumné problémy. Proto absolventi tohoto doktorského studia nalézají uplatnění ve špičkových lékařských pracovištích, vědeckých pracovištích AV ČR a vysokých školách. Další možností uplatnění jsou firmy vyvíjející lékařské vybavení a ostatní pracoviště, kde je zapotřebí vysoce kvalifikovaných odborníků s hlubokými znalostmi radiologické fyziky.

 

Složení oborové rady

doc. Ing. Tomáš Vrba, Ph.D. – předseda ČVUT v Praze, FJFI
prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc. ČVUT v Praze, FJFI
Ing. Marie Davídková, CSc. ODZ ÚJF, v.v.i.; AV ČR
Ing. Pavel Dvořák, Ph.D. VFN v Praze
Ing. Marko Fűlőp, CSc. Slovenská zdravotnická univerzita v Bratislavě
RNDr. Libor Judas, Ph.D. SÚRO, v.v.i.
doc. Ing. Jaroslav Klusoň, CSc. ČVUT v Praze, FJFI
prof. Ing. Libor Makovička, DrSc. Université de Franche-Comté
prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc. ČVUT v Praze, FJFI
Ing. Josef Novotný, Ph.D. Nemocnice Na Homolce
doc. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D. IPVZ, Multiscan, s.r.o.
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. LF Hradec Králové
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. MBA LF MU Brno
prof. MUDr. Petr Vlček, CSc. KNME, 2. LF UK a FN Motol

Garant oboru:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pracoviště:
Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.