Hlavní informace

Informace o nabízených tématech dizertačních prací naleznete na webových stránkách podle jednotlivých studijních oborů a případně kateder uvedených níže. Je vhodné v předstihu kontaktovat potenciálního školitele e-mailem a vyjasnit si s ním podrobnější představu o vypsaném tématu. Fungující komunikace mezi studentem a školitelem je nutnou součástí úspěšného doktorského studia a mj. z tohoto důvodu školitel má právo vetovat přijetí uchazeče na jím vypsané téma.

Je též možné oslovit pracovníky kateder (profesory, docenty a nehabilitované odborníky schválené Vědeckou radou jako možné školitele) s návrhem Vámi preferovaného tématu, na které by po domluvě se školitelem a schválení oborovou radou bylo možné vypsat přijímací řízení.

Nabízená témata dizertačních prací

Aplikovaná informatika

Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy jaderných materiálů

Fyzika vysokoteplotního plazmatu a termojaderné fúze

Fyzikální inženýrství

Jaderná chemie

Jaderné inženýrství

Kvantové technologie

Matematické inženýrství

Radiologická fyzika

 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.