Hlavní informace

Turnaj mladých fyziků (TMF) je středoškolská týmová soutěž. Jejím základem je náročná příprava experimentálních fyzikálních úloh v průběhu roku, jejich zpracování a následné prezentace v jednotlivých kolech soutěže. Tyto úlohy jsou vždy vyhlášeny mezinárodně jednotně pro všechna kola soutěže The International Physicists' Tournament.

FJFI soutěž dlouhodobě podporuje - mj. organizuje regionální kolo, spolupracuje na Úvodním soustředění TMF a podílí se na přípravě týmů.

Podrobnosti o soutěži (pravidla, aktuální úlohy, propozice aktuálního ročníku) jsou na stránkách Jednoty českých matematiků a fyziků, která vyhlašuje TMF společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.