Hlavní informace

Zkratka studijního programu: JI
Kód oboru: P0533D110051
Délka studia: 4 roky

Charakteristika studijního programu

Doktorský studijní program Jaderné inženýrství připravuje absolventy pro samostatnou tvůrčí činnost v široké škále vědeckých a výzkumných témat, týkajících se základních oblastí jaderné a subjaderné fyziky a jejich průmyslových aplikací, zejména v jaderné energetice a detekci záření.

Doktorský studijní program v oboru Jaderné inženýrství je zajišťován katedrou jaderných reaktorů, katedrou dozimetrie a aplikace ionizujícího záření a katedrou fyziky.

  • Oblast reaktorové techniky pokrývá problematiku reaktorové, aplikované a experimentální jaderné fyziky, neutronové fyziky, jaderné bezpečnosti a vztahu jaderné energie a životního prostředí, výpočetních metod a metod matematického modelování. Zabývá se též problematikou řídicích systémů, urychlovačem řízené transmutační technologie a fyzikou a technikou jaderného slučování.
  • Oblast dozimetrie a aplikace ionizujícího záření je zaměřena na radiační fyziku, dozimetrii a mikrodozimetrii, interakci záření, radioanalytické metody, radiační technologie, lékařské a technické aplikace radionuklidů a ionizujícího záření, výpočetní a modelovací metody, radiační ochranu a radiační monitorování a ochranu životního prostředí.

  • V oblasti zaměřené na experimentální jadernou a částicovou fyziku je základem výchova experimentálních fyziků v oblasti fyziky částic a jaderné fyziky, zejména otázka stavby, provozu a vyhodnocování dat z částicových detektorů na mezinárodních experimentech, i rozvoj jejich schopností v souvisejících oblastech teoretické fyziky, zvláště s ohledem na fenomenologii silně interagujících elementárních částic a popis kvark-gluonového plazmatu.

Studium probíhá ve spolupráci s tuzemskými (FS a FEL ČVUT, AV ČR, zvláště FZÚ, ÚJF, ÚFP, dále ÚJV Řež) i zahraničními (CERN, GSI, BNL, FNAL, GSI Darmstadt) akademickými a vědeckými pracovišti. Častá je aktivní činnost studentů (stáže, sběry dat) na partnerských pracovištích.

Studium je provázáno s výzkumnou činností pracovišť a jejich grantovou činností.

Profil absolventa

Absolventi doktorského studijního programu jaderné inženýrství nalézají široké uplatnění jak na vysokých školách, vědeckých a výzkumných pracovištích, tak v průmyslu, na lékařských pracovištích a v oblasti státního dozoru a správy (SÚJB, SÚRO), a dále všude tam, kde jsou zapotřebí vysoce kvalifikovaní odborníci s hlubokými fyzikálními znalostmi zaměřenými na fyziku mikrosvěta a ionizující záření. Jejich kvalitní teoretická průprava a všeobecný rozhled v oboru umožňuje jejich rychlou adaptibilitu na řešení problému v daleko širší škále a proto jsou absolventi připraveni řešit vědeckovýzkumné úkoly interdisciplinární povahy při zapojení do mezinárodních vědeckých týmů.

Garant oboru:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pracoviště:
Katedra jaderných reaktorů
Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Katedra fyziky

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.