Hlavní informace

Zkratka studijního programu: KT
Kód studijního programu: P0533D110033
Délka studia: 4 roky

Charakteristika studijního programu

Doktorský studijní program Kvantové technologie je multidisciplinární studijní program, který cílí na výchovu špičkových odborníků v oblastech kvantových technologií, zejména kvantové fyziky, informace a komunikace, kvantové optiky, laserů, pevných látek, nanomateriálů, nanostruktur a pokročilých metod jejich charakterizace a modelování, kteří se zapojí do výzkumu a vědecko-technické praxe. Propojení jednotlivých oblastí odlišuje tento doktorský studijní program od stávajících doktorských programů užšího fyzikálního a technického zaměření a otevírá možnost vysoce specializovaného vzdělávání v oboru kvantových technologií studentům nejen z ČR, ale i ze zahraničí. Unikátní charakteristikou nového doktorského studijního programu je důraz na synergii jednotlivých vysoce specializovaných vědních oblastí. Studium programu bude úzce provázáno s vědecko-výzkumnou činností výzkumných skupin na FJFI a na spolupracujících institucích (zejména v ústavech AV ČR).

Profil absolventa

Doktorský program Kvantové technologie poskytne vědeckou výchovu nadaným studentům, kteří získali solidní vzdělanostní základ v magisterských programech, zaměřených na teoretickou a aplikovanou fyziku, aplikovanou matematiku a informatiku, fyzikální elektroniku, fyziku a inženýrství pevných látek a charakterizaci materiálů, a dále tento základ - na interdisciplinární bázi - prohlubuje pokročilejšími a/nebo speciálnějšími disciplínami. Absolvent programu bude vybaven hlubokými teoretickými fyzikálními, matematickými a informatickými znalostmi, ale i specializovanými dovednostmi z oblastí kvantové fyziky, kvantové teorie informace, fyziky pevných látek a povrchů, optiky a fotoniky, laserů, matematického modelování, přípravy a charakterizace nanostruktur. Z absolventů doktorského studijního programu se budou rekrutovat špičkoví odborníci pro nově nastupující oblast kvantových technologií, v rámci působení v ČR i EU, s uplatněním jak v akademickém, tak i korporátním základním a aplikovaném výzkumu a vývoji kvantových technologií. Na základě našich zkušeností s výchovou studentů zaměřených na moderní oblasti fyziky jako příklady oblastí komerční sféry, u kterých lze předpokládat zájem o naše absolventy, lze uvést: výzkum v oblasti kvantových počítačů a kvantové kryptografie, vývoj speciálních laserů a optických komponent, vývoj vysokoteplotních supravodičů a nebo vývoj pokročilých funkčních materiálů a technologií. Předpokládáme také uplatnění absolventů v akademické sféře, zejména na katedrách a ústavech fyziky na univerzitách technického a přírodovědného zaměření.

 

 

Garant studijního programu:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pracoviště:
Katedra fyziky
Katedra fyzikální elektroniky
Katedra matematiky
Katedra inženýrství pevných látek
Katedra materiálů

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.