Hlavní informace

vedkyne spolecna

Akce je určená především studentkám středních škol a koná se při příležitosti Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě. Je organizovaná ve spolupráci s BNL-CZ a CERN-CZ. Valné shromáždění Organizace spojených národů vyhlásilo v roce 2015 Mezinárodní den žen a dívek ve vědě, který připadá každý rok na 11. února. Cílem je připomenout zásadní úlohu žen ve vědeckém světě a podpořit jejich přístup k vědeckému vzdělání a účast ve vědeckých aktivitách. Díky naší akci Staň se na den vědkyní máte i Vy příležitost oslavit tento den s námi a přitom se seznámit s různými zaměřeními matematiky, fyziky, chemie nebo robotiky.

11. ÚNORA 2022

9:00 - 17:00 hod.

+ společná večeře v restauraci Nebozízek

 

 Fotografie z akce najdete v mediatéce

 


PROGRAM

 

8:30 - 9:00

PŘÍCHOD A REGISTRACE (FJFI, Břehová 7, Praha 1)

9:00 - 9:10

ZAHÁJENÍ (FJFI, Břehová 7, Praha 1)

9:15 - 9:45

KDE MŮŽEME NAJÍT NEJTEPLEJŠÍ MÍSTO VE VESMÍRU? 
ING. KATARÍNA KŘÍŽKOVÁ GAJDOŠOVÁ, PH.D. (FJFI, Břehová 7, Praha 1)

9:45 - 9:55

DISKUZE / PŘESTÁVKA (FJFI, Břehová 7, Praha 1)

9:55 - 10:25  

FOTODYNAMICKÁ TERAPIE ANEB KDYŽ SVĚTLO LÉČÍ
ING. IVETA TEREZIE HOŠNOVÁ (FJFI, Břehová 7, Praha 1)

10:25 - 10:45

DISKUZE / PŘESTÁVKA (FJFI, Břehová 7, Praha 1)

10:45 - 11:15

UMĚLÁ INTELIGENCE V ROBOTICE ANEB JAK ROZCHODIT ROBOTA 
ING. JINDŘIŠKA DECKEROVÁ (FJFI, Břehová 7, Praha 1)

11:15 - 11:25

DISKUZE / PŘESTÁVKA (FJFI, Břehová 7, Praha 1)

11:25 - 11:30

SPOLEČNÉ FOTO (FJFI, Břehová 7, Praha 1)

11:30 - 12:00 

OBČERSTVENÍ (FJFI, Břehová 7, Praha 1)

12:00 - 13:00 

PANELOVÁ DISKUZE S NAŠIMI VĚDKYNĚMI (FJFI, Břehová 7, Praha 1)

13:30 - 17:00

CVIČENÍ (FJFI / FEL)

18:00 - 20:00 SPOLEČENSKÁ VEČEŘE (restaurace Nebozízek)

V případě zájmu můžeme zprostředkovat ubytování na kolejích ČVUT. Ubytovaný si hradí poplatek sám. Máte-li o ubytování zájem, uveďte to při registraci nebo nás dodatečně kontaktujte.


REGISTRACE

Registrace pro letošní rok je ukončena. Máte-li zájem o akci, sledujte naše stránky a přidejte se k nám příští rok!

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

ING. KATARÍNA KŘÍŽKOVÁ GAJDOŠOVÁ, PH.D.

ING. IVETA TEREZIE HOŠNOVÁ

Pracuje v laboratoři CERN jako vědec v oboru částicová fyzika. Hlavní předmět jejího zájmu je zkoumání té nejteplejší a nejdokonalejší kapaliny, která možná taky existovala těsně po vzniku Vesmíru. Je členkou kolaborace ALICE, analyzuje data se srážek na Velkém hadronovém urychlovači LHC, a podílí se také na přípravě na sběr dat, když se LHC znovu spustí v roce 2022, nebo na plánování budoucích experimentů více než 10 let do budoucnosti. Nejdřív vystudovala inženýra na FJFI a pak strávila 3 lety na Institutu Nielse Bohra v Kodani, kde získala doktorský titul. V roce 2018 se vrátila na fakultu, kde po dobu dalších 3 let práci dělila mezi výzkumem a učením. V roce 2021 se dostala na prestižní pozici Senior Research Fellowship do CERNu, ale stále se ráda vrací na FJFI například jako účastník této akce. Vystudovala obor jaderná chemie. V rámci svého doktorského studia na katedře jaderné chemie FJFI se věnuje fotodynamické terapii buzené rentgenovským zářením. Zabývá se především detekcí singletového kyslíku a dalších reaktivních forem kyslíku pomocí chemických metod, a také produkcí singletového kyslíku pomocí kompozitních materiálů a nanoscintilátorů. Aktivně se zajímá o vzdělávání a podporu distančního vzdělávání na FJFI. Studuje učitelství odborných předmětů na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT a zapojuje se do popularizace vědy v rámci aktivit ČVUT a propagace možností studia na ČVUT.

ING. JINDŘIŠKA DECKEROVÁ

Vystudovala program Otevřená Informatika se zaměřením na umělou inteligenci na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Již od bakaláře se věnuje aplikaci umělé inteligence v robotice a se svým výzkumem pokračuje na doktorátu v Centru umělé inteligence (AIC) Fakulty elektrotechnické ČVUT. Zabývá se problémem obchodního cestujícího, jeho robotickými variantami a nalezením optimálních řešení. Kromě vědy se také věnuje výuce programovacího jazyka “céčka” a plánování v robotice.

PANELISTKY

MICHAELA VALENTOVÁ, MSC., PH.D.

PROF. ING. HELENA JELÍNKOVÁ, DRSC.

Michaela Valentová působí jako vědecká pracovnice na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Její výzkum se zaměřuje na různé aspekty energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie, konkrétně na financování a vyhodnocení energetické účinnosti. Pracuje jako externí expertka pro Evropskou komisi, kde hodnotí národní energetické a klimatické plány a dlouhodobé strategie obnovy. Je hostující členkou Mezinárodního centra pro udržitelné financování. V letech 2018-2019 působila jako přidružená výzkumná pracovnice Bennettova institutu pro veřejnou politiku na Univerzitě v Cambridge. Ve své předchozí práci analytičky energetické účinnosti v SEVEn, The Energy Efficiency Center, vedla a podílela se na řadě mezinárodních projektů týkajících se výrobků využívajících energii, energetických služeb a smluv o energetické účinnosti. Vystudovala magisterské studium na Středoevropské univerzitě v Budapešti a získala titul PhD. na ČVUT v Praze. Přední mezinárodně uznávaná odbornice v oblasti laserů. Je absolventkou FJFI. Více než 40 let se věnuje výzkumu a vývoji pevnolátkových laserů. Byla členkou týmu, který vyvíjel pevnolátkové lasery jako vysílače pro měření vzdálenosti družic. Od roku 1980 je zapojena do projektů laserové medicíny. Na svém kontě má více než 200 publikací, zabývá se též výzkumem nových materiálů pro pevnolátkové lasery a je jednou z nejcitovanějších žen na ČVUT, pravidelně se umisťuje mezi 20 nejcitovanějšími osobnostmi ČVUT. Je členkou několika odborných společností. V roce 2013 byla jmenována „fellow of SPIE“ (The International Society for Optical Engineering) jako uznání významných příspěvků v oblasti optiky a fotoniky. Na FJFI přednáší a vyučuje kurzy Laserová technika a Aplikace laserů. V roce 2000 byla jmenována profesorkou.

DOC. RNDR. JANA BIELČÍKOVÁ, PH.D.

ING. ALENA BAKALOVÁ

Zabývá se studiem kvarkovo-gluonového plazmatu, tedy hmoty, ve které jsou kvarky a gluony volné. Tak tomu bylo krátce po Velkém třesku a vědci tuto hmotu zkoumají v experimentech na velkých urychlovačích: LHC v evropské laboratoři CERN a RHIC v Brookhavenské národní laboratoři v USA.
Jana Bielčíková vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy a během svého doktorského studia pracovala v Max-Planck-Institutu pro jadernou fyziku v Heidelbergu a na Univerzitě v Heidelbergu, kde se účastnila experimentu CERES/NA45 na urychlovači SPS v CERN. V letech 2004-7 působila na Yale University v USA, kde se zapojila do mezinárodního experimentu STAR na urychlovači RHIC. Od roku 2007 pracuje v Ústavu jaderné fyziky AV ČR a zabývá se studiem částic obsahujících podivné kvarky a studiem jetů v experimentech STAR v BNL a experimentu ALICE v CERN. Zároveň působí na FJFI ČVUT v Praze, kde přednáší studentům magisterského a doktorského studia základy standardního modelu částicové fyziky.
Vystudovala částicovou fyziku na FJFI ČVUT. V rámci doktorského studia pracuje na Fyzikálním ústavu AVČR, kde se zapojuje do výzkumu kosmického záření o ultra-vysokých energiích. Hlavní předmět jejího výzkumu je zkoumání zdrojů kosmického záření a vlivu galaktického magnetického pole na velkoškálové anisotropie kosmického záření na Observatoři Pierra Augera v Argentině. V roce 2019 se zapojila do plánování budoucího experimentu Southern Wide-field Gamma Ray Observatory (SWGO), kde se podílí na optimalizaci povrchových detektorů.

CVIČÍCÍ

ING. MONIKA ROBOTKOVÁ

NATÁLIA MAJEROVÁ

Monika vystudovala obor částicové fyziky na FJFI a teď je na fakultě v prvním ročníku doktorského studia, a zároveň pracuje na Ústavu jaderné fyziky AV ČR. Zabývá se studiem srážek protonů na urychlovači RHIC v Brookhavenské národní laboratoři v USA, konkrétně se specializuje na substrukturu jetů na experimentu STAR. Dlouhodobě se podílí na chodu pražské sekce EPS Young Minds, která pořádá neformální akce pro studenty spojené s vědou. V současné době je také prezidentkou této sekce. Natália je studentkou programu Experimentální jaderná a částicová fyzika. Ve své bakalářské práci se věnuje kalibraci FDD detektoru na experimentu ALICE na urychlovači LHC. Mimo studijních povinností se podílí na akcích organizovaných pražskou sekcí EPS Young Minds.

ING. TEREZA ŠTEFKOVÁ

ING. BARBORA NEUŽILOVÁ

Na Jaderce vystudovala inženýra v oboru Matematické inženýrství se zaměřením Matematická fyzika, která kombinuje oba její oblíbené předměty -  matematiku a fyziku. Už od bakalářského studia ji fascinoval kvantový svět, konkrétně se pak zabývala tzv. kvantovými procházkami. Nyní pracuje jako programátorka a při své práci každý den využívá schopností, kterých nabyla při studiu na Jaderce - analytické přemýšlení, abstrakce a řešení otevřených problémů z reálného světa. Vystudovala obor jaderná chemie a nyní pracuje na doktorátu ve skupině radiační chemie na katedře jaderné chemie FJFI. Věnuje se především radiační citlivosti mikroorganismů v porovnání s citlivostí na UV záření. Studuje vliv vychytávačů radikálů, především metanolu a etanolu, a nanočástic či singletového kyslíku na buňky. Během studia dvakrát absolvovala třítýdenní odbornou stáž v laboratoři radiační biologie ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů v Dubně v Rusku. Aktivně se zapojuje do popularizace vědy v rámci aktivit ČVUT a propagace možností studia na ČVUT.

DOC. ING. LUBOMÍRA DVOŘÁKOVÁ, PH.D.

ING. LADISLAVA ČERNÁ, PH.D.

Na katedře matematiky FJFI patří do skupiny TIGR (Theoretical Informatics Group) a věnuje se zejména kombinatorice na slovech. V této oblasti obhájila v roce 2015 docenturu. Kromě výzkumu ji baví výuka, aktuálně učí lineární algebru a diskrétní matematiku. Hodně se věnuje i popularizaci matematiky: pravidelně bývá školitelkou SOČ (středoškolské odborné činnosti), je redaktorkou matematiky v časopise Rozhledy matematicko-fyzikální, členkou redakční rady Pokroků matematiky, fyziky a astronomie a členkou pražské komise MO. Vystudovala obor Elektrotechnika a Informatika na ČVUT FEL. Již více než 10 let působí jako vedoucí Akreditované laboratoře fotovoltaických systémů, kde se kromě standardních zkušebních metod věnuje také výzkumu metod nových. V rámci svého působení na Katedře elektrotechnologie ČVUT FEL pracuje také jako manažerka Centra pokročilé fotovoltaiky. Je členkou energetické komise při Státním fondu životního prostředí a členkou představenstva Asociace energetických manažerů. Kromě diagnostiky se zabývá zejména aplikacemi fotovoltaiky.

wITches

KLÁRA ZINKOVÁ, wITches

WITches je spolek studentek Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, které zdarma pořádají akce pro děti od 5. - 9. třídy, zábavně a bez nároku na odměnu. Cílem wITches je zvýšit zájem dětí o elektrotechniku a informatiku. Rozvíjí spolupráci kluků a holek zábavnou formou. Kromě toho vytváří wITches dívčí komunitu na Fakultě elektrotechnické, která svojí dobrovolnickou aktivitou přispívá k rozvoji společnosti.

Elektrotechnika, energetika a management

K žádnému technickému oboru nikdy neměla blízko. Z fyziky její znalosti skončily u gravitačního zákona a elektřina pro ni byla ta věc, kterou zapnu vypínačem na světlo, nic víc. Ale studium na ČVUT Kláře znělo “mega zajímavě”! Tak se do toho vrhla. Za pár měsíců studia se dozvěděla tolik zajímavých věcí, že se sama diví, kam to hlava ukládá. Skupina wITches ji lákala originalitou a taky se chtěla zapojit do nějakého kreativního projektu, který pomůže ukázat, že není třeba bát se techniky, stačí to jen zkusit!

RADKA OLYŠAROVÁ, wITches

ING. DIANA MÁRIA KRUPOVÁ

Otevřená informatika - Interakce člověka s počítačem

Od malička ráda překonávala výzvy. Když se rozhodovala pro vysokou školu a dost lidí jí vymlouvalo jít na FEL kvůli náročnosti studia, byl to pro ni impuls, proč se na FEL rovnou přihlásit. Vybrala si obor Otevřenou Informatiku, protože kombinuje její dva nejoblíbenější předměty ze střední školy - matematiku a programování.

Diana vystudovala částicovou fyziku na FJFI, kde se v rámci výzkumu  zapojila do skupiny ALICE. Zkušenosti nabrala při testování nového dopředného mionového detektoru v CERNu. V diplomové práci zkoumala vlastnosti  tohoto detektoru pro měření fotoprodukce vektorových mezonů v ultraperiferálních srážkách. Ve své práci pokračuje v doktorském studiu pod dvojitým vedením. Kromě FJFI je také PhD. studentkou na univerzitě Paris-Saclay. Po celou dobu studia se zapojuje do popularizačních akcí a snaží se tak svět elementárních částic přiblížit každému, komu daná oblast připadá fascinující a rád by se o ní dozvěděl víc.


ORGANIZÁTORKY

ING. JAROSLAVA ÓBERTOVÁ, PH.D.

MGR. VERONIKA JÍLKOVÁ

Vystudovala obor Experimentální jaderná a částicová fyzika na FJFI. Vědeckou kariéru zahájila v Ústavu jaderné fyziky AV ČR, kde stále působí, a zabývá  se studiem interakce antihadronů s jaderným prostředím. V roce 2017 obdržela Becquerelovu cenu za nejlepší výzkumnou práci v rámci doktorského studia a díky ní absolvovala stáž v Institutu pro jadernou fyziku v Orsay ve Francii. Později za svoji doktorskou práci získala i cenu rektora ČVUT. Postdoktorandské studium strávila na Univerzitě v Barceloně. Od roku 2020 působí i na Katedře fyziky FJFI, kde se v rámci skupiny Teorie a fenomenologie srážek těžkých iontů zabývá studiem produkce vektorových mezonů. Mimo to se podílela na organizaci letních škol fyziky a je členkou organizačního výboru mezinárodní konference.

Na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze působí jako specialistka komunikace. Má na starosti vybrané akce pro středoškoláky. Na fakultě se mimo jiné zabývá také otázkami rovných podmínek a příležitostí.

BC. LENKA HRONOVÁ

EVA PROSTĚJOVSKÁ

Lenka studuje magisterský obor experimentální jaderná a částicová fyziky. Zabývá se aplikací výkonných laserů a plazmatu ke studiu dynamických procesů ve vesmíru na Ústavu fyziky plazmatu AV ČR. Také pracuje na oddělení Komunikace a PR, kde pomáhá s propagací FJFI prostřednictvím sociálních sítí, živých přenosů a komunikací se zahraničními zájemci. Mimo fakultu se podílí na popularizaci vědy v rámci uskupení Science to Go, hraje curling nebo píše básničky. V rámci akce Staň se na den vědkyní bude moderovat panelovou diskusi.

S fakultou spojila svoje jméno před 10 lety. Na starosti má propagaci studijních směrů mezi středoškoláky a maturanty, ale i vymýšlení expozic a koordinaci programu Jaderky na různých akcích spojených s vědou a výzkumem, které jsou pořádány pro veřejnost, např. Noc vědců, VědaFest, Veletrh vědy AV v Letňanech, ale i na Dni otevřených dveří, exkurzích, vzdělávacích veletrzích jako je např. Gaudeamus.


PŘEDNÁŠKY


Vedkyne 3

Kde můžeme najít nejteplejší místo ve Vesmíru?

Ing. Katarína Křížková Gajdošová, Ph.D.

Co se stane s hmotou, když ji zahřejeme na biliony stupňů Celsia? A je to vůbec možné? Existuje ještě někde ve Vesmíru takové místo? Abychom našli odpovědi na tyto otázky, musíme si hmotu rozebrat do hloubky, až na základní stavební bloky, které nejsou větší než triliontina metru. Na takhle malých škálách se kromě gravitační a elektromagnetické síly objevují další nové síly, které mají úplně jiné vlastnosti, než na které jsme zvyklí. Více o tomto bizarním světě se dozvíte na přednášce.

Fotodynamická terapie aneb když světlo léčí

Ing. Iveta Terezie Hošnová

Již starověké národy věděli, že slunce umí léčit. Dnes se světlo využívá k léčbě ve fotodynamické terapii. Krátce si řekneme, co tato terapie obnáší, jak moc blízko má k citlivosti na sluníčko, když bereme antibiotika, a co nám přinese spojení klasické fotodynamické terapie s rentgenovským zářením a nanomateriály.

Umělá inteligence v robotice aneb jak rozchodit robota

Ing. Jindřiška Deckerová

Co vše je potřeba k tomu, aby se kráčející robot přesunul z bodu A do bodu B? Na přednášce se seznámíte s procesem plánování cesty robota i její optimalizace. Dozvíte se také, do jaké míry využívá pohybující se robot svou umělou inteligenci. Na přednášce nebude chybět ani sám kráčející robot z robotické laboratoře Centra umělé inteligence FEL (Computational Robotics Laboratory). 

⇑ nahoru


CVIČENÍ

 

Hledání částic při teplotách v trilionech stupňů Celsia na LHC

Ing. Monika Robotková, Natália Majerová, FJFI - Břehová 7, Praha 1

Zajímá vás, co vlastně dělají částicoví fyzikové a částicové fyzičky? Během tohoto cvičení si vyzkoušíte, jak se analyzují reálná data, která se sbírají na experimentech nacházejících se na Velkém hadronovém urychlovači LHC v Evropské laboratoři pro jaderný výzkum CERN ve Švýcarsku. Studentky se seznámí s metodami a postupy, které se používají při zkoumání základních vlastností hmoty a při objevování nových částic. Experimentální výsledky poté vyhodnotí a během videokonference, která bude moderována vědci přímo z CERNu, porovnáme výsledky s výsledky skupin z jiných univerzit. Toto cvičení je organizováno ve spolupráci s CERN při příležitosti konání International Masterclasses.

ilustracni

Program:

13:30 - 14:00 Úvod, seznámení se ze základními principy částicové fyziky

14:00 - 14:15 Seznámení se s programem na analýzu experimentálních dat

14:15 - 15:45 Individuální analýza experimentálních dat z urychlovače LHC

15:45 - 16:00 Diskuse a kombinace výsledků

16:00 - 17:00 Videokonference s vědkyněmi v CERN a srovnání měření se zahraničními univerzitami


Uvidět neviditelné: detektor z mraků

 Ing. Diana Mária Krupová , doc. Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D., FJFI - Břehová 7, Praha 1

POZOR! Kapacita cvičení již byla naplněna. 

Neuvěříte, co se dá vidět, když si postavíte vlastní detektor z mraků. Mlžná komora je jedním z nejjednodušších a zároveň nejefektnějších detektorů ionizujícího záření. Přidejte se a postavte si funkční detektor. Budete moct vlastním okem pozorovat protony a miony z kosmického záření nebo elektrony a alfa částice z radioaktivních rozpadů ve vzduchu.  Detektor si sestavíme spolu v laboratoři.

Vedkyne 1

Program:

13:30 - 14:00 Úvod do fyziky kosmického záření

14:00 - 14:30 Seznámení se s aparaturou

14:30 - 16:00 Stavba různých detektorů určených k detekci kosmického záření

16:00 - 16:30 Zhodnocení výsledků, závěr cvičení


Programování na kvantovém počítači IBM-Q

Ing. Tereza Štefková, FJFI - Břehová 7, Praha 1

POZOR! Kapacita cvičení již byla naplněna. 

Kvantová teorie se zabývá popisem fyzikálních jevů na mikroskopické úrovni. Chování mikročástic je velmi odlišné od chování klasických částic, které pozorujeme ve světě okolo nás. Kvantová teorie pak vede k překvapivým důsledkům a jedním z nich jsou i kvantové počítače, které dokáží řešit některé problémy podstatně efektivněji než klasické počítače.  V rámci tohoto projektu se seznámíme se základními principy kvantového zpracování informace. Budeme používat kvantový počítač IBM Q, ke kterému se budeme připojovat přes webové rozhraní. Materiály pro cvičení jsou připravené ve formě Jupyter notebooků v programovacím jazyce Python, vůbec ale nevadí, pokud žádné zkušenosti s programováním nemáte, vše si na cvičení vysvětlíme.

ilustracni

Program:

13:30 - 14:30 Úvod do kvantové teorie informace

14:30 - 15:00 Jak funguje kvantový počítač IBM Q a jak se k němu připojit?

15:00 - 16:30 Učíme se vytvářet a spouštět jednoduché kvantové obvody v Pythonu.

16:30 - 17:00 Naprogramování tzv. Deutschova algoritmu na kvantovém počítači.


Laserová zubní vrtačka 

prof. Ing. Helena Jelínková, DrSc., Ing. Michal Němec, Ph.D., FJFI - Trojanova 13, Praha 2

POZOR! Kapacita cvičení již byla naplněna. 

Co je laser a jak s tímto zářením interaguje lidská tkáň? To si ukážeme na tomto cvičení. Budeme pracovat s pevnolátkovým laserem Er:YAG (Erbiem dopovaný Yttrium Aluminium Granát), který je důležitý především pro aplikace v medicíně. Na cvičení si nejprve charakterizujeme záření z naší laserové vrtačky, a vyzkoušíte si, co takový laser způsobuje zubní tkáni, která je nejtvrdší tkání v lidském těle.

Vedkyne 1

Program:

13:30 - 14:00 Úvod do fyzikálních principů laseru

14:00 - 14:15 Seznámení se s Er:YAG laserovou vrtačkou

14:15 - 15:00 Charakterizace záření laserové vrtačky

15:00 - 16:00 Zkoumání interakce laserového záření se zubní tkání

16:00 - 16:30 Vyhodnocení výsledků, závěr cvičení


Radiační chemie v laboratoři a v praxi

Ing. Iveta Terezie Hošnová, Ing. Barbora Neužilová, FJFI - Břehová 7, Praha 1

POZOR! Kapacita cvičení již byla naplněna. 

Jaderná chemie zahrnuje širokou škálu různých oblastí. Jednou z nich je radiační chemie. Je to obor, který se zabývá studiem vlivu ionizujícího záření na materiály a živé organismy. V odpoledním workshopu se seznámíte s různými zdroji ionizujícího záření a UV záření, a ukážeme si, kde se metody radiační chemie používají v praxi. Naučíme se popsat zdroj záření a řekneme si, jak lze tyto poznatky aplikovat například při výrobě nanomateriálů, čištění odpadních vod nebo ochraně proti radiaci.

Vedkyne 3

Program:

13:30 - 14:00 Co je to ionizující záření a radioaktivita

14:00 - 14:30 Seznámení se s různými zdroji ionizujícího záření a UV záření + praktická ukázka zdrojů

14:30 - 16:00 Výroba chemického dozimetru nebo aktinometru a jeho ozáření

16:00 - 16:30 Vyhodnocení experimentu

16:30 - 17:00 Diskuze výsledků a zajímavosti z radiační chemie


Matematika ve hře Dobble

doc. Ing. Lubomíra Dvořáková, Ph.D., FJFI - Trojanova 13, Praha 2

V oblíbené postřehové hře Dobble nebo též Spot it! se skrývá velmi zajímavá matematika: souvisí s geometrií (konečné projektivní roviny) a kombinatorikou (ortogonální latinské čtverce). Možná vám při hraní přišlo "jako zázrak", že je opravdu na každé dvojici karet právě jeden společný symbol. V rámci tohoto projektu si vysvětlíme, proč má Dobble 55 karet (a proč by klidně mohl mít 57) a na každé z nich 8 symbolů. A jakým způsobem karty konstruovat, aby měly onu zázračnou vlastnost. Možná si vyrobíme i Dobble vlastní -- s obrázky dle vlastního výběru, ale také s jiným počtem karet a symbolů na nich.

ilustracni

Program:

13:30 - 14:30 Matematika ve hře Dobble

14:30 - 15:00 Samostatná práce s projektivními rovinami a ortogonálními latinskými čtverci

15:00 - 15:30 Pauza

15:30 - 16:30 Tvorba vlastních karetních systémů


Programování v Pythonu

Klára Zinková, Radka Olyšarová - wITches, FEL - Technicka 2, Praha 6

POZOR! Kapacita cvičení již byla naplněna. 

Na workshopu se naučíte používat proměnné, řetězce, podmínky a cykly v programovacím jazyce Python. Mimo to zjistíte, co se skrývá pod tajemnými zkratkami jako je "API" nebo "HTTP". Nabité znalosti si hned na to procvičíme a vytvoříme aplikaci, která bude na základě veřejných dat a jména uživatele předpovídat jeho věk. Na workshop není třeba mít žádnou znalost programování, všechno vás rády naučíme.

ilustracni

Program:

13:30 - 14:00 Seznámení a představení jazyka Python

14:00 - 15:30 Co jsou proměnné, řetězce, podmínky či cykly?

15:30 - 15:45 Jednoduché úlohy na procvičení

15:45 - 16:00 Pauza

16:00 - 16:30 Tvorba aplikace předpovídající věk

16:30 - 17:00 Doladění projektu a dotazy


Robotika - Kráčející roboty

Ing. Jindřiška Deckerová, FEL - Karlovo namesti 13, Praha 2

Praktický workshop naváže na dopolední přednášku o robotice. Během workshopu si prohlédnete prostory laboratoří, seznámíte se s jednotlivými roboty a některé si vyzkoušíte ovládat. Pokud si chcete vyzkoušet robotiku a samy si robota naprogramovat, důležitou podmínkou účasti je znalost programování v jazyku Python alespoň na začátečnické úrovni (začátečnické kurzy Pythonu organizují například holky PyLadies). Pokud vás robotika láká, ale programovat neumíte ještě ani trochu, vyzkoušíte si roboty alespoň ovládat!

ilustracni

Program:

13:30 - 14:00 Představení laboratoře robotiky

14:00 - 14:30 Ukázka robotů v laboratoři robotiky

14:30 - 14:45 Pauza

14:45 - 17:00 Ovládání robota pomocí programovacího jazyka Python


Fotovoltaika v energetice

Ing. Ladislava Černá, PhD., FEL - Technická 2, Praha 6

V současném boomu obnovitelných zdrojů má fotovoltaika své nezastupitelné místo. Ještě před 15 lety by si nikdo nedokázal představit, že se fotovoltaika zpřístupní prakticky každému. Co umožnilo tak prudký rozvoj? Jak je to se spolehlivostí dodávek? Kolik vlastně fotovoltaika stojí? Zajímá vás tato tematika? Přijďte se podívat na náš workshop, kde se společně naučíme, jak fotovoltaika funguje a jaké má vlastnosti a omezení. Vyrobíme si společně solární lampičky a na závěr vás zveme do našich laboratoří, kde se seznámíte mimo jiné s tím, jak se testují fotovolatické systémy.

ilustracni

Program:

13:30 - 14:15 Úvod do problematiky

14:15 - 15:15 Výroba solárních lampiček

15:15 - 16: 05 Exkurze do Laboratoře pro 3D tisk a Laboratoře diagnostiky PV systémů (http://pasan.feld.cvut.cz)

16:05 - 16:30 Závěr workshopu


SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ OTÁZKY

Naši přednášející a cvičící jsou připraveni zodpovědet vaše zvídavé dotazy, kterých určitě budete mít dost. A za ty nejlepší vás odměníme!

Můžete získat 4 poukázky na nákup v ALZA v hodnotě 500 Kč a jednu z knížek (Micho Kaku – Budoucnost lidstva: náš úděl mezi hvězdám, Clifford Pickover - Kniha o fyzice), když vaše otázka bude jedna ze čtyř nejlepších během přednášek a panelové diskuze.


ORGANIZÁTOŘI

FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ ČVUT V PRAZE

Ing. Jaroslava Óbertová, Ph.D.
 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 doc. Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D.

Eva Prostějovská

 

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČVUT V PRAZE

Mgr. Veronika Jílková


THE INTERNATIONAL PARTICLE PHYSICS OUTREACH GROUP

INTERNATIONAL MASTERCLASSES

CERN-CZ

BNL-CZ

pražská pobočka JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ

pražská sekce EPS YOUNG MINDS

Vedkyne loga

⇑ nahoru


ARCHIV

2021 (online)

 

2020 + foto

2019 + foto

2018   

2017    

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.